Hoppa till innehåll

Ungdomsfullmäktige

Borgås ungdomsfullmäktige Nuva är Borgåungdomarnas egen politiskt obundna påverkansgrupp. Nuva driver Borgåungdomarnas intressen, strävar efter att förbättra deras ställning i beslutsfattande och för fram deras röst och åsikter.

Till ungdomsfullmäktige väljs 24 ungdomsledamöter samt 6 ersättare för två år åt gången. Ledamöterna är i åldern 13–19 år och representerar Borgås skolor och läroanstalter samt andra ungdomsgrupper.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att ta ställning i stadens aktuella frågor samt lägga fram initiativ och ställningstaganden. Nuvas representanter deltar i nästan alla Borgå stads nämnder.

Ungdomsfullmäktige har även ett tätt samarbete med skolor och olika partier samt arrangerar olika slags evenemang, kampanjer och jippon.
Mer information samt aktuella frågor finns på Ungdomsfullmäktiges egen webbplats.

Mer information

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige