Hoppa till innehåll

Den högsta beslutanderätten i Borgå utövas av stadsfullmäktige med 51 ledamöter. Ledamöterna väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Följ mötet

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i fullmäktigesalen i stadshuset, Stadshusgatan 9.

Du kan också följa mötet direkt över internet eller som inspelad version på YouTube.

Länken till den direkta webbsändningen öppnas när mötet börjar.

Video från mötet den 29 maj nedan i två delar.

Stadsfullmäktiges mötesdagar

Stadsfullmäktige sammanträder i allmänhet den sista onsdagen i månaden kl. 18.

Fullmäktiges följande mötesdagar (preliminär tidtabell, datumen kan ändras):
29.5
12.6

Föredragningslistor och protokoll

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på onsdagen före mötet.

Efter fullmäktigemötet görs en sammanställning av besluten, som skickas till de lokala medierna och läggs ut på stadens webbsida. Ett protokoll över mötet upprättas och det läggs också ut på internet.

Arbetsordning för fullmäktige

I förvaltningsstadgan fastställs fullmäktiges arbetssätt och mötesrutiner.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Stadsfullmäktiges sammansättning

I Borgå stadsfullmäktige finns 51 platser.

  • Svenska folkpartiet 15
  • Samlingspartiet 10
  • Finlands socialdemokratiska Parti 10
  • Gröna förbundet 6
  • Sannfinländarna 5
  • Centern i Finland 2
  • Vänsterförbundet 2
  • Kristdemokraterna 1