Hoppa till innehåll

Staden har två affärsverk: Borgå vatten och Borgå kost- och städtjänster. Affärsverken är en del av staden, men de har egen ekonomi.

Borgå stads förvaltningsmodell är en stadskoncern och till stadskoncernen hör sammanlagt 27 bolag.