Hoppa till innehåll

Välkommen till barnbiblioteket! 

Barnbiblioteket finns på andra våningen i huvudbiblioteket. Du kommer till barnbiblioteket genom ingången på övre våningen, med hissen eller upp för trapporna. 

Barnbiblioteket är ljust och luftigt och hyllorna är låga och barnvänliga. Här finns:

  • möbler som passar för alla, allt från baby-stolar till bekväma fåtöljer
  • två toaletter, varav en är tillgänglig
  • en låneautomat
  • fem tabletter, som man kan använda på biblioteket

Barn och vuxna är välkomna att bläddra bland böcker, dvd-filmer, cd-ljudböcker och –musik. Personalen hjälper gärna till med att hitta lämpligt material.

Välkommen till ungdomsbiblioteket! 

Ungdomsbiblioteket finns på andra våningen i huvudbiblioteket. Det finns samlings- och sittplatser för unga både i ungdomsbiblioteket och på Konstbron. På ungdomsbiblioteket finns ungdomsböcker, dvd-filmer, ljudböcker och en stor samling tecknade serier. På avdelningen finns också två kunddatorer och en verkstad, där man kan pröva på olika apparater.

Personalen på ungdomsbiblioteket hjälper gärna, t.ex. då du letar efter något bra att läsa, då du behöver ett nytt bibliotekskort eller då du behöver information om olika ämnen.

Bibliotekskort

En person under15 år måste ha ett skriftligt tillständ av sin vårdnadshavare för att få ett kort. Man kan skriva ut och fylla i ansökan om bibliotekskort innan man kommer till biblioteket.

Det första bibliotekskortet är gratis. Du kan använda samma kort på Borgå stadsbiblioteks alla verksamhetsställen och på alla Helle-bibliotek.

För daghem

Biblioteket ordnar en hel del verksamhet för barn i dagisåldern.

Hemliga sagoveckor för 2-7-åringar

Biblioteket arrangerar temasagoveckor för grupper två gånger per år. Alla daghems- och förskolegrupper får inbjudan till sagoveckorna. Vi tar emot grupper i anmälningsordning.

Känslokassar

Känslokassarna är avsedda för grupper och de innehåller böcker som behandlar olika känslor. Böckerna lämpar sig bäst för 4-6-åringar, men de kan användas också tillsammans med yngre barn.

Det finns två olika känslokassar med böcker på svenska. Kassarna kan reserveras på barnbiblioteket. Lånetiden är fyra veckor och känslokassen kan avhämtas från barnbiblioteket, bokbussen eller närbiblioteket.

Sagokassar

Sagokassarna innehåller var sin klassisk saga och olika material för att jobba med sagan, t.ex. pysselidéer, frågor att fundera på och annat intressant att studera.

Temapaket

På begäran samlar vi ihop materialpaket om olika teman till barngrupper. Fråga mera på ditt eget bibliotek.

För skolor: Biblioteksstig för grundskolorna

Biblioteket erbjuder besök med program för olika årskurser. Besöken bör bokas på förhand.

Årskurs 1: Roligt på bibban

Under hösten i ettan får eleverna bibliotekskort och bekantar sig med biblioteket och dess regler.

Årskurs 3: Biblioteksäventyr

Eleverna i klass tre kan delta i ett biblioteksäventyr på huvudbiblioteket eller i Gammelbacka bibliotek.

Årskurs 5: Grunderna i informationssökning

I femman har eleverna möjlighet att delta i undervisning i informationssökning. Under lektionen behandlas bl.a. multilitteracitet och källkritik. Dessutom får eleverna lära sig att använda nätbiblioteket.

Årskurs 6: BOP-verkstad, Kultis

I Black out poetry-verkstäderna för sexorna skapar eleverna ny poesi av gamla böcker.

Årskurs 7: En bok för var och en

Eleverna i sjuan erbjuds en grundligare presentation av biblioteket och samtidigt kollar vi att alla elever har ett bibliotekskort som fungerar. Vi presenterar också litteratur för eleverna beroende på vad som är aktuellt i undervisningen.

För andra årskurser erbjuder vi i mån av möjlighet:

  • Bokprat för årskurs 2 och 4
  • Bokprat om nordisk litteratur för årskurs 8
  • Bokprat om finlandssvensk litteratur för årskurs 9

Temapaket för skolor

Samlingen Många av samma är en samling speciellt för användning i skolorna. I samlingen finns böcker för olika årskurser och det finns många exemplar av samma bok så att t.o.m. en hel klass kan läsa samma bok samtidigt.

Koululaisia kirjaston edustalla.

Gruppbesök på biblioteket

Grupper är alltid välkomna till biblioteket för att låna. Om man vill ha handledning eller program för sin grupp måste man komma överens om det på förhand med bibliotekspersonalen. Grupper kan också komma på besök på morgonen innan biblioteket öppnar, också då måste man komma överens om besöket på förhand.

Om du vill boka ett besök med program på huvudbiblioteket, ta kontakt per telefon 019 520 2424 eller via e-post lastenkirjasto@porvoo.fi. Om du vill besöka Gammelbacka eller Vårberga närbibliotek, kontakta då personalen där.

Klasser och daghemsgrupper kan få ett institutionskort för lån till gruppen.

Librarians at the children library.