Hoppa till innehåll

Stranddetaljplaner

Utarbetandet av en stranddetaljplan hör enligt markanvändnings- och bygglagen till områdets markägaren. Staden styr beredningen av stranddetaljplanerna och stadsfullmäktige godkänner dem.