Hoppa till innehåll

R68 Långholmen, stranddetaljplaneändring

Förslaget till stranddetaljplanen hålls offentligt framlagt 31.5 – 30.6.2023.

Ändringen av detaljplanen gäller fastighet Långholmen 638-464-3-140 i Sondby. Syftet med ändringen av stranddetaljplanen är att möjliggöra utveckling av turistverksamhet i området.

Förslaget till stranddetaljplanen samt övrigt planeringsmaterial hålls offentligt framlagda i enlighet med 27 § MarkByggF 31.5 -30.6.2023 på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, samt på stadens webbplats https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/stranddetaljplan/

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att framföra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar riktas till stadsutvecklingsnämnden och kan skickas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 30.6.2023 klo 15.00 Märk kuvertet eller meddelandefältet ”R68, Långholmen”.

Förlagsskedet

Utredningar