Hoppa till innehåll

Parkeringspriserna ändrade vid nyår

Timdebitering: 2,10 €/timme
Boendeparkeringstillstånd: 147 €/år
Företagsparkeringstillstånd: 1 365 €/år, 210 €/månad

Parkeringsövervakningen i Borgå övervakar att reglerna för och bestämmelserna om stannande, parkering och tomgång av fordon följs i gatu- och parkområdena. Enligt vägtrafiklagen är det alltid på förarens ansvar att följa reglerna och vägmärkena. Med parkeringsövervakningen främjas trafiksäkerheten och garanteras möjligheten att parkera för dem som uträttar ärenden i staden.

Parkeringsövervakningen i Borgå

  • övervakar korttidsparkeringen
  • sköter betalningstrafiken och indrivningen i anslutning till avgifterna för felparkering
  • svarar för kundbetjäningen
  • svarar behandlingen av protester och utlåtanden till förvaltningsdomstolen
  • utarbetar också statistik om parkeringsövervakningen
  • Parkeringsövervakare är stadsjurist Johanna Päivärinta.

Kontaktuppgifter

Servicenummer för parkeringsövervakningen