Gå till innehåll

Felparkeringsavgiften är 50 €.

Varje parkering som leder till felparkeringsavgift fotograferas.

Begäran om omprövning

  • En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
  • Begäran om omprövning görs i e-tjänsten.
  • Vid behov kan begäran om omprövning också lämnas till servicekontoret Kompassen.
  • Beslutet om begäran om omprövning skickas per e-post eller post. Ändring i beslutet kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. En detaljerad besvärsanvisning följer som bilaga till beslutet.
  • Vi undersöker inte begäran om omprövning som lämnas för sent.