Hoppa till innehåll

Felparkeringsavgiften är 50 €.

Varje parkering som leder till felparkeringsavgift fotograferas.

Begäran om omprövning

En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning görs i e-tjänsten.

Vid behov kan du göra begäran om omprövning på servicekontoret Kompassens kunddator.

Beslutet om begäran om omprövning skickas per e-post eller post. Ändring i beslutet kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. En detaljerad besvärsanvisning följer som bilaga till beslutet.

Vi undersöker inte begäran om omprövning som lämnas för sent.