Hoppa till innehåll

Planläggningsöversikt

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de projekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet.

Planläggningsöversikten 2022

Viktiga planeringsprojekt i Borgå år 2022 är bl.a. Edelfeltstranden, Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden), träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050.

Med general- och detaljplaneplanering verkställer man stadsstrategins huvudlinjer enligt stadsplaneringens teman. Varje planläggningsarbete framskrider enligt egen beredningstidtabell för deltagande och beslutsfattning.

I planläggningsöversikten presenteras cirka 60 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. Nya projekt år 2022 är bl.a. detaljplaneändringar som gäller Kommungårdens kvarter och trähusen på Linnankoskigatan. Detaljplanearbetet för ett eventuellt campingområde i Staffas kommer i gång med en behovsutredning.

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna är i beredningsfasen år 2022. Delgeneralplanen är en översiktlig markanvändningsplan. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden. Delgeneralplanen ska bli färdig år 2025.

Planläggningsöversikten i elektronisk form

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi. I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord. u kan ladda ner planeringsobjekten även som geoinformation (GIS) genom att använda sökfunktionen.

Årets 2022 och 2021 planläggningöversikt finns i Borgå karttjänstten:

Instruktioner om användningen av planläggningsöversikten i karttjänsten:

De tidigare planläggningöversikterna