Hoppa till innehåll

Planläggningsöversikt

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de projekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet.

Planläggningsöversikten 2023

Viktiga planeringsobjekt i Borgå år 2023 är bl.a. Kokon idrottscentrum, Gammelbacka, Parkgatan i Borgå, Edelfeltsstranden, Sjötullen, kompletterande byggande av centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna fram till 2050.

Översikten presenterar planprojekten under planeringsarbetet under året och integrerar dem i teman och mål i stadsplaneringen och stadsstrategin. Varje planprojekt framskrider enligt den egna processen för engagerande av invånare och tidtabellen för beredningen.

I planläggningsöversikten presenteras 65 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. De nya aktiva projekten under 2023 är bland annat detaljplaneändringarna för Hopeas kvarter och kvarteret för affärsbyggnader i Näse. Dessutom inleds detaljplanearbetet för ett eventuellt campingområde i Staffas med en behovsutredning.

Under 2023 bereds ett utkast till delgeneralplan för de centrala stadsdelarna. Delgeneralplanen är en översiktlig markanvändningsplan. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden. Delgeneralplanen ska bli färdig år 2025.

Planläggningsöversikten i elektronisk form

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi. I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord. u kan ladda ner planeringsobjekten även som geoinformation (GIS) genom att använda sökfunktionen.

Årets 2023, 2022 och 2021 planläggningöversikter finns i Borgå karttjänst:

Instruktioner om användningen av planläggningsöversikten i karttjänsten:

PDF-version av planläggningsöversikten:

Tilläggsinformation om planläggningen:

De tidigare planläggningöversikterna