Hoppa till innehåll

Planläggningsöversikt

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de projekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet.

Planläggningsöversikten 2024

Viktiga planeringsobjekt i Borgå år 2024 är bl.a. delgeneralplanen för de centrala delarna som siktar på år 2050, Kokon idrottscentrum, Gammelbacka centrum och Peipon koulu, Borgå parkgata, Edelfeltsstranden och Sjötullen.

Planläggningsöversikten presenterar planprojekten under planeringsarbetet i Borgå under året och integrerar dem i teman och mål i stadsplaneringen och stadsstrategin. Varje planprojekt framskrider enligt den egna processen för engagerande av invånare och tidtabellen för beredningen.

I planläggningsöversikten presenteras 71 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. Nya aktiva projekt år 2024 är bland annat Äppelgården II (detaljplanearbete som möjliggör byggande av småhus) och Parkgatan II (detaljplanen som siktar på byggande av flervåningshus med bostäder). Dessutom förbereder sig staden på ett eventuellt inledande av en ändring av detaljplanen när det gäller vätgasfabriken i Tolkis.

Avsikten är att utkastet till en delgeneralplan för de centrala delarna kan framläggas under år 2024. Delgeneralplanen är en översiktlig markanvändningsplan. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden.

Planläggningsöversikten i elektronisk form

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi. I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord. u kan ladda ner planeringsobjekten även som geoinformation (GIS) genom att använda sökfunktionen.

Årets 2024, 2023, 2022 och 2021 planläggningöversikter finns i Borgå karttjänst:

Instruktioner om användningen av planläggningsöversikten i karttjänsten:

PDF-version av planläggningsöversikten:

Tilläggsinformation om planläggningen:

De tidigare planläggningöversikterna