Hoppa till innehåll

Klimatsmarta Borgå

Om alla människor i världen levde som finländarna skulle vi behöva naturresurser från cirka fyra planeter. Klimatgärningarnas Borgå hjälper dig att göra miljövänliga val i vardagen.

Årets klimatkommun

Kommunförbundet har tilldelat priset Årets klimatkommun till Borgå stad. Motiveringen till priset var bland annat stadens långsiktiga klimatarbete, som under årens lopp har vuxit till en gemensam sak som berör hela organisationen och hela Borgå.

Kommunförbundet tilldelar priset Årets klimatkommun i samband med Kommunernas klimatkonferens, som organiseras vartannat år. Med hedersomnämnandet och priset ger Kommunförbundet erkännande till den kommun som har förbundit sig att med ett aktivt grepp främja kommunens klimatarbete.

Hållbar vardag

Om alla människor i världen levde som finländarna skulle vi behöva naturresurser från cirka fyra planeter. Vad består en finländarens koldioxidavtryck av? Och vad betyder ett liv i praktiken som inte kräver mer än en enda planet? Hur kan det åstadkommas? Du kan bekanta dig med genomsnittsfinländarens koldioxidavryck på Sitras webbplats.

Accelerator för hållbara levnadsvanor är en plattform som är öppen för alla Borgåborna. I acceleratorn har invånarna möjlighet att lära sig om en hållbar vardag, och med hjälp av experter inom området utarbeta en plan för hållbara levnadsvanor som passar just dem själva, och också prova på planen i praktiken.

Acceleratorn ger inte bara information och insikter, utan också en kanal genom vilken invånarna kan ge feedback till staden för att utveckla en hållbar stad.