Hoppa till innehåll

Klimat- och miljöprogram

Att bromsa upp klimatförändringen kräver ett allt större samarbete och snabbare insatser av alla aktörer, såväl staden, invånarna, företagen som läroanstalterna. Staden visar exempel och har gjort ett klimat- och miljöprogram för åren 2024-2027.

Klimat- och miljöprogram

Klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald är stora gemensamma utmaningar för hela världen. Dessa utmaningar har identifierats även som en del av Borgå stadsstrategi.

Borgå stad har ett eget klimat- och miljöprogram för 2024–2027. Programmet innehåller ett stort urval åtgärder, med vilka avsikten är att uppnå de ställda målen.