Hoppa till innehåll

Energi och företagen i den gröna omställningen

För att uppnå den gröna omställningen måste alla aktörer, inklusive invånarna, arbeta tillsammans. Utöver den gröna omställningen säkerställer samarbetet att Borgå förblir en livskraftig miljö för företag och invånare.

 • Vi riktar stödåtgärder till företagen i den gröna omställningen och utnyttjar fonden för grön omställning.
 • Betydelsen av evenemang och turism betonas i Borgå och vi utvecklar dem i mer klimatvänlig riktning så att man beaktar hållbara färdsätt, lyfter fram naturvärden som en del av den verksamhet som ordnas för barn och unga samt att man tar i bruk en lokal handlingsmodell för klimatkompensation inom sektor för turism.
 • Vårt eget energibolag ökar sin egen utsläppsfria elproduktion, ser till att fjärrvärmesystemet är utsläppsfritt och minskar fjärrvärmeproduktionens beroende av förbränning

Mål och åtgärder

Sektorn för livskraft

Vi utvecklar evenemang och turism i en klimatvänlig riktning.

 • Vi gör det möjligt att nå evenemang och tjänster på ett hållbart sätt (t.ex. kollektivtrafik, digitala tjänster).
 • Vi lyfter fram naturvärden som en del av ordnandet av verksamhet för barn och unga, museiverksamheten och evenemangsproduktionen.
 • Vi implementerar en lokal verksamhetsmodell för kolkompensation för att förbättra hållbarheten och klimatvänligheten inom turistbranschen.

Vi främjar verksamhetsförutsättningarna för företag och invånare i Borgå under den gröna omställningen.

 • Vi utnyttjar stadens fond för den gröna omställningen för att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar.
 • Vi ansöker om seriens projekt i samarbete med utvecklingsföretag för att möjliggöra den gröna omställningen för företag i Borgå.
 • Vi lägger till medborgarinstitutets temaanknutna utbud (t.ex. föreläsningsserie eller kursutbud) bland annat inom ramarna för IKIS-programmet.

Borgå Energi

Vi ökar vår egen utsläppsfria elproduktion.

 • Vi utnyttjar hållbara investeringsmöjligheter (t.ex. vind-, vatten- och solkraft) och letar efter nya lösningar.

Vi håller fjärrvärmesystemet utsläppsfritt och minskar fjärrvärmeproduktionens beroende av bränning.

 • Vi undersöker möjligheterna som spillvärme erbjuder inom produktionen av fjärrvärme.
 • Vi ökar användningen av värmepumpar i produktionen av fjärrvärme. Vi främjar åtgärden redan på kort sikt (2024–2027).
 • Vi elektrifierar fjärrvärmeproduktionen delvis (t.ex. en ökad användning av elpannor) och utnyttjar värmelager (t.ex. P2X).