Siirry sisältöön

Energia ja yritykset vihreässä siirtymässä

Vihreän siirtymän aikaansaamiseksi tarvitsemme kaikkia toimijoita, myös asukkaita, mukaan yhteistyöhön. Näin varmistamme sekä vihreän siirtymän toteutumisen että Porvoon säilymisen elinvoimaisena toimintaympäristönä yrityksille ja asukkaille.

 • Kohdistamme vihreän siirtymän tukitoimia yrityskentälle ja hyödynnämme vihreän siirtymän rahastoa.
 • Tapahtumien ja matkailun merkitys korostuu Porvoossa ja kehitämme niitä ilmastoystävällisemmiksi huomioimalla kestävät liikkumismuodot, nostamalla luontoarvot esiin osana lasten ja nuorten toiminnan järjestämistä sekä ottamalla käyttöön hiilikompensaation paikallinen toimintamallin matkailun toimialalla.
 • Omistamamme energiayhtiö kasvattaa omaa päästötöntä sähköntuotantoaan, pitää kaukolämpöjärjestelmän päästöttömänä ja vähentää kaukolämmön tuotannon riippuvuutta polttamisesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Elinvoiman toimiala

Kehitämme tapahtumia ja matkailua ilmastoystävälliseen suuntaan.

 • Mahdollistamme saapumisen tapahtumiin ja palveluiden pariin kestävästi (esim. julkinen liikenne, digitaaliset palvelut).
 • Nostamme luontoarvot esiin osana lasten ja nuorten toiminnan järjestämistä, museotoimintaa sekä tapahtumatuotantoa.
 • Otamme käyttöön hiilikompensaation paikallisen toimintamallin matkailutoimialan kestävyyden ja ilmastoystävällisyyden parantamiseksi.

Edistämme porvoolaisten yritysten ja asukkaiden toimintaedellytyksiä vihreässä siirtymässä.

 • Hyödynnämme kaupungin vihreän siirtymän rahastoa yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.
 • Haemme sarjan hankkeita yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa porvoolaisten yritysten vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.
 • Lisäämme teemaan liittyvää kansalaisopiston tarjontaa (esim. luentosarja tai kurssitarjonta) muun muassa IKIS-ohjelman puitteissa.

Porvoon Energia

Kasvatamme omaa päästötöntä sähköntuotantoamme.

 • Hyödynnämme kannattavia investointimahdollisuuksia (esim. tuuli-, vesi- ja aurinkovoima) ja etsimme uusia ratkaisuja.

Pidämme kaukolämpöjärjestelmän päästöttömänä ja vähennämme kaukolämmön tuotannon riippuvuutta polttamisesta.

 • Selvitämme hukkalämmön tarjoamia mahdollisuuksia kaukolämmön tuotannossa.
 • Lisäämme lämpöpumppujen käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Edistämme toimenpidettä jo lyhyellä aikavälillä (2024–2027).
 • Sähköistämme osittain kaukolämmön tuotantoa (esim. sähköboilerin käytön lisääminen) ja hyödynnämme lämpövarastoja (esim. P2X).