Siirry sisältöön

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää entistä laajempaa yhteistyötä ja nopeampia toimenpiteitä kaikilta toimijoilta, niin kaupungilta, asukkailta, yrityksiltä kuin oppilaitoksiltakin. Kaupunki toimii esimerkkinä ja on laatinut oman ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024-2027.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat suuria yhteisiä haasteita koko maailmalle. Nämä haasteet on tunnistettu myös osana Porvoon kaupunkistrategiaa.

Porvoon kaupungilla on oma ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027. Ohjelma sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä, joilla asetettujen tavoitteiden saavuttamista vahvasti edistetään.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman eteneminen

Ohjelmaa seurataan kahdella eri tasolla. Tavoitteiden etenemistä kuvaavat mittarit kootaan yhteen kerran vuodessa ja raportoidaan kaupunginhallitukselle talouden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Toimenpiteiden etenemistä puolestaan seurataan liikennevalo -menetelmällä talouden osavuosiraportoinnin syklissä kolme kertaa vuodessa.

Tavoitteiden etenemistä kuvaavat mittarit vuodelta 2023 on esitetty alla. Ilmasto- ja ympäristöohjelma astui voimaan vuoden 2024 alussa, joten vuoden 2023 tasoa voidaan pitää lähtötilanteena. Voit avata raportin omalle välilehdelle painamalla työkalun oikean alakulman “Avaa uudessa ikkunassa” -painiketta.

Toimenpidekohtainen etenemisen seuranta on esitetty alla. Seuranta on päivitetty 19.4.2024.