Siirry sisältöön

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa kuluttamisella tarkoitetaan Porvoon Ateria- ja puhtauspalveluiden käyttämiä raaka-aineita, toiminnasta syntyvä ruokahävikkiä sekä kaupungin kokonaisenergian- ja vedenkulutus. Ympäristötietoisuutta kasvattamalla voimme kannustaa ilmastoviisaiden valintojen tekemiseen.

 • Pienennämme omaa kulutustamme kehittämällä kouluruokailua ruokahävikin pienentämiseksi.
 • Vähennämme omassa toiminnassamme syntyvää jätteen määrää ja veden- ja energiankulutusta.
 • Kasvatamme ympäristötietoisuutta panostamalla varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ympäristökasvatukseen sekä kehittämällä kaupungin henkilöstön ilmasto- ja ympäristöosaamista.
 • Ympäristöosaamisen kehittäminen jatkuu peruskoulun jälkeen osana ammattiin opiskelua ja oman osaamisen täydentämistä sekä kansalaisopiston kurssitarjonnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kasvun ja oppimisen toimiala

Otamme ympäristökasvatuksen vakituiseksi osaksi koulujen toimintaa ja opetusta.

 • Laadimme ympäristökasvatuksen vuosikellon 0–9 vuosiluokille kiinteäksi osaksi koulukohtaista vuosisuunnitelmaa ja kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Kehitämme oman henkilöstömme ilmasto- ja ympäristöosaamista.

 • Palvelualuepäälliköt varmistavat omien lähijohtajien osallistumisen koulutuksiin osaamisen kehittämiseksi.
 • Kehitämme arjen toimintoja jokapäiväisessä toimintaympäristössämme (esim. valot, roskat, ruokailu, kulkeminen).

Konsernipalveluiden toimiala

Vahvistamme ilmasto- ja ympäristötyön vaikuttavuutta osana talousarvioprosessia ja henkilöstön osaamista.

 • Arvioimme investointeja niiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa niin ilmasto-, ympäristö- kuin kiertotalousnäkökulmasta hyödyntäen tätä tarkoitusta varten luotua arviointikehikkoa.
 • Kehitämme edelleen arviointiin liittyvää prosessia ja talousarvion valmistelua huomioiden kuntasektorin kansallinen kehitys päästöbudjetoinnin saralla.
 • Avaamme Porvoon kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä tarkemmalla tasolla (esim. kaupungin verkkosivut).
 • Kehitämme henkilöstön ilmasto- ja ympäristöosaamista yhteistyössä toimialojen kanssa.

Porvoon Ateria- ja puhtauspalvelut

Pidämme kotimaisten raaka-aineiden hankinnassa yllä yli 70 prosentin osuutta.

 • Valmistamme kasvisruokaa ja hyödynnämme lähituotettuja elintarvikkeita vielä nykyistä enemmän.
 • Hankimme luomumaitoa koulujen ja päiväkotien ruokajuomaksi. Hankimme lähellä tuotettuja raaka-aineita sen mukaan, mitä on kilpailutetussa tuotevalikoimassa saatavana.
 • Toteutamme kotimaisen kalan hankintaa mahdollisuuksien mukaan.

Vähennämme ruokahävikin määrää entisestään. Laskennallinen ruokahävikin määrä asiakasta kohden on edellisvuotta pienempi.

 • Jatkamme hävikkiruoan myyntiä henkilökunnalle ja ulkopuolisille tahoille.
 • Kehitämme kouluruokailua yhteistyössä kasvun ja oppimisen toimialan kanssa.

Vähennämme jätteen määrää sekä veden- ja energiankulutusta omassa toiminnassamme.

 • Päivitämme keittiöiden siivoussuunnitelmat. Ohjaamme henkilöstön toimimaan uusien suunnitelmien mukaan.
 • Panostamme veden ja energian käytön vähentämiseen keittiöissä. Ohjaamme henkilöstöä toimimaan ekotehokkaasti.
 • Kehitämme henkilöstön osaamista liittyen eri jätejakeiden lajitteluun ja lisäämme jäteastioita lajittelun tehostamiseksi.

Careeria

Vähennämme hiilijalanjälkeämme 30 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

 • Vähennämme hiilijalanjälkeämme seuraavilla toimilla: hankintojen kokonaismäärää vähentämällä ja niissä suosimalla kierrätettyjä tai uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita ja palveluja. Suosimme kasvis- ja lähiruokaa sekä pienennämme ruokahävikkiä. Vähennämme jätteitä. Liikumme toimipisteiden välillä harkiten ja hyödynnämme monipaikkatyömahdollisuutta.

Kehitämme opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamista ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyen.

 • Ilmasto- ja vastuullisuusosaamisen kasvattaminen:
  Vastuullisuustaidot omassa ammatissa: Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosan (15 osp) suorittaminen. Lisäämme 30 prosenttia suorituksia vuosittain lisää vuoteen 2027 mennessä opiskelijoilla.
 • Vastuullisuustaitojen osaamisen osoittaminen näytössä ja arviointi kirjattu OATiin (osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma) kaikissa tutkinnoissa. Osaaminen näytetään työpaikoilla.
 • Henkilökunnan tulevaisuustaitojen, kestävyysvalintojen ja hiilitietoisuuden edistäminen ja toimintatapojen muutos. Toteutetaan ilmasto- ja vastuullisuusosaamisen koulutukset koko henkilökunnalle.