Siirry sisältöön

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimituksia, päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla pidetään yllä kiinteistöjärjestelmää ja -rekisteriä.

Rakennuspaikan tulee olla muodostettu tontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Se on edellytyksenä rakennusluvan saamiselle asemakaava-alueella, jolla tonttijako on sitova.

Asemakaava-alueella, jolla tonttijako on sitova, kiinteistörekisterin pidosta ja toimituksista huolehtii Porvoon kaupungin kaupunkimittaus. Muulla alueella toimenpiteitä haetaan Maanmittauslaitokselta.