Siirry sisältöön

Kaupunki hoitaa alueiden kiinteistöiksi muodostamisen asemakaava-alueella, jolla edellytetään sitovaa tonttijakoa. Tavallisesti tontti muodostetaan lohkomalla. Lohkomisen edellytyksenä on voimassa olevan asemakaavan mukainen tonttijako.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle tiedon määräalan lainhuudosta. Omistajalla tulee olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

Lohkominen kestää noin kolme kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksynnän. Lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Lohkomisessa määritellään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Tontin rajat merkitään maastoon. Muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin, josta voi saada kiinteistörekisteriotteen. Lohkomismaksu riippuu muun muassa tontin koosta. Rasitteiden perustamisesta peritään erillinen maksu.