Siirry sisältöön

Ilmanlaatu

Ilmanlaatu on Porvoossa keskimäärin melko hyvä. Ilmanlaatua heikentävät erityisesti liikenne, teollisuus, puunpoltto sekä kaukokulkeumat. Keväisin hiekoitushiekan pölyäminen aiheuttaa ilmanlaadun heikkenemistä. Eniten epäpuhtauksia ilmassa on arkisin ruuhka-aikaan.

Ilmanlaatua seurataan Uudenmaan alueella jatkuvatoimisella mittauksella, passiivikeräimillä ja bioindikaattoritutkimuksilla. Jatkuvatoiminen ilmanlaadun mittausasema oli Porvoon Rihkamatorilla vuonna 2020.

Kilpilahden teollisuusalueella on Neste Oyj:n ylläpitämiä ilmanlaadun mittausasemia. Kilpilahden teollisuudessa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista saa tietoa Kilpilahti-portaalista. Suurten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästöjä valvoo ELY-keskus.

Ilmastotyö

Ilmastotyöstä löydät lisää Ilmastotekojen Porvoo -sivuilta.