Siirry sisältöön

Porvoon toimitilat ja rakennukset

Porvoon kaupunki omistaa noin 170 rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 250 000 neliömetriä. Yli puolet pinta-alasta on kouluja ja päiväkoteja. Toimitilajohto vastaa siitä, että kaupungin palveluilla on käytössään turvalliset, terveelliset sekä toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti tukevat tilat.

Tilojen ylläpito

Rakennuskantaan liittyvät haasteet ovat Porvoossa hyvin samankaltaisia kuin muissakin maamme kunnissa. Rakennukset ovat hyvin eri-ikäisiä, ne on toteutettu oman aikansa rakennustekniikalla ja tuotantotavoilla.

Erityisesti vuosien 1960–2000 välisenä aikana rakennettiin paljon, ja rakenne- ja tuotantoratkaisujen kehitys oli nopeaa. Osa aikanaan oikeina pidetyistä rakenneratkaisuista on ollut sellaisia, että ne on myöhemmin todettu huonosti toimiviksi ja jotkut jopa virheellisiksi. Tällaisten kohteiden korjaaminen edellyttää perusteellisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Nykyisin kiinteistöjen kuntoa tarkastellaan koko niiden elinkaaren ja käytettävyyden näkökulmasta. Tästä syystä myös kiinteistöjen ylläpidon on oltava ennakoivaa: rakennukset pyritään pitämään ohjelmallisesti sellaisessa kunnossa, että vaurioita ei pääse syntymään.

Vastuunjako toimitiloihin liittyvissä asioissa

Vastuu Porvoon kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta ja kunnosta kuuluu Porvoon kaupungin toimitilajohdolle ja Liikelaitos Porvoon tilapalveluille. Toimitilajohdon ja liikelaitoksen vastuunjakoa muutettiin vuoden 2017 alussa.

Toimitilajohto vastaa siitä, että kaupungin palveluilla on käytössään turvalliset, terveelliset sekä toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti tukevat toimitilat. Toimitilajohdon vastuualueeseen kuuluvat talonrakennusinvestoinnit ja suunnittelutyön koordinointi. Vuoden 2017 alussa vastuualueeseen lisättiin myös isännöinti, sisäilma- ja turvallisuusasiat sekä LVIS- ja korjausrakentaminen.

Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut vastaa nykyisin Porvoon kaupungin kiinteistönhoito- ja siivouspalvelutehtävistä sekä ruokapalveluista. Kiinteistönhoitotehtäviä ovat mm. piha-alueiden hoito, lumityöt, liukkauden torjunta ja vihertyöt sekä kiinteistön sisätilojen pienkorjaukset. Siivouspalvelut huolehtivat tilojen puhtaudesta ja hygieniasta.