Siirry sisältöön

Energiatehokkaat toimitilat

Porvoon kaupunki on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Kaupungin toimitiloissa tavoitellaan 7,5 prosentin energiansäästöä vuonna 2025 vuoteen 2015 verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi energiatehokkuus on keskiössä kaikessa, mikä liittyy kaupungin rakennuksiin.

Energiansäästöä kaupungin rakennuksissa

Kaupunki etenee kohti kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteita monin eri toimenpitein. Vakiintuneeseen keinovalikoimaan kuuluu muun muassa aurinkopaneelien asentaminen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin sekä lisäksi 2–3 vanhaan rakennukseen vuosittain. Kaupungin kiinteistöt lämpenevät kaukolämpöverkoston alueella vihreällä, hiilineutraalilla lähilämmöllä ja muualla maalämmöllä sekä ilma-vesilämpöpumpuilla. Talotekniset ratkaisut kuten valaistus ja ilmanvaihto toteutetaan mahdollisimman energiatehokkaina, ja vanhoissa rakennuksissa järjestelmiä korvataan energiatehokkailla vaihtoehdoilla. Myös tilojen monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta parannetaan koko ajan.

Nyt voit seurata kaupungin kiinteistöjen energiatietoja

Kaupunki lisää tietoisuutta energiankulutuksesta tekemällä omat energiankulutus ja -tuotantotietonsa kaikille näkyväksi. Energiatietojen toivotaan kannustavan kuntalaisia omassa arjessaan ilmaston kannalta mahdollisimman kestävään energiankäyttöön ja luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille.

Tietoja voi seurata alla olevan Energia näkyväksi -työkalun avulla. Voit avata energiatiedot omalle välilehdelle painamalla työkalun oikean alakulman “Avaa uudessa ikkunassa” -painiketta.

Kiinteistöjen loppukäyttäjiä kannustetaan ilmastotekoihin

Koulujen oppilaiden tietoisuutta niin energiankulutuksesta, ilmasto- ja ympäristöasioista kuin kestävästä kehityksestä kasvatetaan aktiivisesti osana opetussuunnitelmia. Energia näkyväksi -seurantatyökalu mahdollistaa omalta osaltaan esimerkiksi oppilaiden oman koulun energiatietojen seurannan ja energiankulutuksesta keskustelun.

Osana ympäristökasvatusta Kevätkummun koulun viidesluokkalaiset haastavat myös vuosittain muiden koulujen viitoset mukaan Ekotapatempaukseen valtakunnallisella energiansäästöviikolla. Tempauksessa oppilaat tekevät omalla vapaa-ajallaan ekotekoja viikon ajan ja merkitsevät teot ennalta jaettuun Ekotapapassiin, johon on listattu esimerkiksi kierrätykseen, energiansäästöön ja kuluttamiseen liittyviä tekoja. Ekotapapassi on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kevätkummun koulun oppilaat kertovat, miten he joka luokalla oppivat uusia ilmastotekoja.

Älykästä lämmönohjausta ja hukkalämmön hyödyntämistä

Porvoossa otettiin vuosina 2020-2021 käyttöön älykäs lämmönohjausjärjestelmä yhteensä 19 julkisessa kiinteistössä: kouluissa, päiväkodeissa sekä pääkirjastossa ja keskuspaloasemalla. Oppiva tekoäly ohjaa rakennusten lämmitystä reaaliaikaisesti ja pitää sisäolosuhteet tasaisina. Ohjaus perustuu muun muassa sääennusteisiin sekä rakennuksen ja käyttäjien termodynamiikkaan.

Tavoitteena on tarjota rakennusten käyttäjille miellyttävän tasaiset sisäolosuhteet, säästää energiankulutuksessa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vuoden 2022 aikana tutkittavien kohteiden kaukolämmön kulutus väheni keskimäärin noin 16 % verrattuna aiempaan kulutukseen.

Keskuskoulussa on 2021 toteutettu uudenlainen kaukolämpöratkaisu. Kiinteistön lämmitykseen käytetään jatkossa pääosin matalalämpöisen kaukolämmön paluuveden sisältämää energiaa. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen kaukolämmön käytön sekä hukkalämmön hyödyntämisen.

Tavoitteena on, että uusi kaukolämpöratkaisu ja älykäs, ennakoiva ohjausjärjestelmä vähentävät energiankulutusta merkittävästi, pitäen samalla rakennuksen sisäolosuhteet tasaisina. Ensimmäisen lämmityskauden aikana energiankulutus väheni noin 40 % aiempaan verrattuna.

Tutkimushanke energian kulutuksesta

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia. Vuonna 2018 alkaneessa ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa on mukana useita eri toimijoita. Hanke kestää vuoden 2024 syksyyn asti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa, josta Porvoon kaupungin osuus on noin 663 000 euroa. Porvoon kaupungin osuudella etsitään parhaita keinoja säästää energiaa ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Saatujen kokemusten perusteella parhaita ratkaisuja asennetaan jatkossa myös muihin rakennuksiin.

Canemure (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan Canemure -hankkeen näkemyksiä eikä EASME/EU:n komissio ole vastuussa sivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.