Siirry sisältöön

Energiasäästöä kaupungin rakennuksissa

Porvoon kaupunki on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimuksiin (KETS). Kaupungin toimitiloissa tavoitellaan 7,5 %:n energiansäästöä vuonna 2025 vuoteen 2015 verrattuna.

Tavoitteen saavuttamiseksi energiatehokkuus on keskiössä kaikessa, joka liittyy kaupungin rakennuksiin.

Esimerkkejä:

  • Uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin asennetaan aurinkopaneelit. Lisäksi aurinkopaneeleja asennetaan mahdollisuuksien mukaan 2–3 vanhaan rakennukseen vuosittain.
  • Kaukolämpöä käytetään kaukolämpöverkoston alueella. Porvoon energian tuottama kaukolämpö on lähes kokonaan uusiutuvaa.
  • Muualla käytetään maalämpöä, jos ei ole kyse pohjavesialueesta, ja ilma-vesilämpöpumppuja.
  • Talotekniset ratkaisut (valaistus, ilmanvaihto, lämmitys) toteutetaan mahdollisimman energiatehokkaina. Vanhoissa rakennuksissa järjestelmiä korvataan energiatehokkailla vaihtoehdoilla.
  • Tilojen monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta parannetaan.
  • Luovutaan tarpeettomista ja huonokuntoisista rakennuksista joko purkamalla tai myymällä.

Tutkimushanke energian kulutuksesta

Canemure on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa Porvoon osahanke etsii parhaita keinoja säästää energiaa ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Tutkittaviin rakennuksiin asennetaan uudenlaisia lämpö- ja sähköjärjestelmiä, joita seurataan digitaalisesti. Saatujen kokemusten perusteella parhaita ratkaisuja asennetaan jatkossa myös muihin rakennuksiin.

Älykästä lämmönohjausta ja hukkalämmön hyödyntämistä

Porvoossa otettiin vuodenvaihteessa 2020–21 käyttöön älykäs lämmönohjausjärjestelmä yhteensä 17 julkisessa kiinteistössä; kouluissa, päiväkodeissa sekä pääkirjastossa ja keskuspaloasemalla. Oppiva tekoäly ohjaa rakennusten lämmitystä reaaliaikaisesti ja pitää sisäolosuhteet tasaisina. Ohjaus perustuu muun muassa sääennusteisiin sekä rakennuksen ja käyttäjien termodynamiikkaan.

Tavoitteena on tarjota rakennusten käyttäjille miellyttävän tasaiset sisäolosuhteet, säästää energiankulutuksessa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kaukolämpötuotantokin hyötyy älyohjauksesta: tasaisempi, hyvin ennustettava lämpökuorma pienentää myös voimaloiden huipputehon tarvetta ja vähentää päästöjä. Vuoden 2021 aikana tutkittavien kohteiden kaukolämmön kulutus väheni keskimäärin noin 10 % verrattuna aiempaan kulutukseen.

Keskuskoulussa on niin ikään aloitettu energiahanke, jossa tutkitaan uudenlaista kaukolämpöratkaisua. Kiinteistön lämmitykseen käytetään jatkossa pääosin matalalämpöisen kaukolämmön paluuveden sisältämää energiaa. Tämä mahdollistaa myös kaksisuuntaisen kaukolämmön käytön sekä hukkalämmön hyödyntämisen.

Tavoitteena on, että uusi kaukolämpöratkaisu ja älykäs, ennakoiva ohjausjärjestelmä vähentävät energiankulutusta merkittävästi, pitäen samalla rakennuksen sisäolosuhteet tasaisina. Järjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa 2021 ja ensimmäisen lämmityskauden aikana energiankulutus väheni noin 40 % aiempaan verrattuna.

Kuntalaisia kannustetaan ilmastotekoihin

Loppukäyttäjien, ensivaiheessa koulujen oppilaiden tietoisuutta energiankulutuksesta lisätään muun muassa tekemällä energian kulutus näkyväksi. Ensimmäinen pilottikohde on Eklöfska skolan, jossa koulun sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus sekä aurinkopaneeleiden tuottama sähkö näytetään reaaliaikaisesti koulun SmartSign-infonäytöllä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten pohjalta energiankulutuksen informaatiota on tarkoitus jatkossa laajentaa koskemaan muitakin kouluja ja kaupungin kiinteistöjä. Energiankulutustietojen ja uusiutuvan energian tuotantotietojen toivotaan omalta osaltaan kannustavan kuntalaisia omassa arjessaan ilmaston kannalta mahdollisimman kestävään energiankäyttöön.

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 

Tutkimushanke jatkuu vuoden 2023 loppuun ja tavoitteena on hyödyntää parhaita tuloksia muissakin kaupungin kiinteistöissä. Porvoo on kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Canemure-hanke (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan Canemure-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.