Siirry sisältöön

Kunnossapidon työnjaosta vastaavat kaupunki, tontinomistajat ja -vuokralaiset katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti. Katujen kunnossapito kuuluu kaupungille ja kiinteistöjen vastuulla on jalkakäytävien sekä tonttien sisäänajojen kunnossapito. Tarkemmat tiedot kunnossapidon vastuista on esitelty ympäristöministeriön Kadut kuntoon -julkaisussa.

Kaupunki puhdistaa keväisin hiekoitushiekan kaduilta, koska se kuuluu talvikunnossapitoon. Muuten katujen puhtaanapito kuuluu kiinteistöjen vastuulle. Kiinteistöjen vastuuseen kuuluu myös ilmoittaa, merkitä ja suojata mahdolliset kadussa olevat kuopat ja muut vauriot.

Kaupungin ja valtion vastuualueet sekä kunnossapitoluokat karttapalvelussa

Kaupungin vastuulla olevat kadut

Kadut ja tiet huolletaan tärkeysjärjestyksessä. Katujen tärkeysjärjestys käy ilmi yllä olevasta kunnossapitoluokituskartasta.

1. luokka, sininen viiva kartalla

  • Kadut pyritään pitämään aurattuna klo 06–09 ja 15–18.
  • Kunnossapitotyöt aloitetaan aikaisintaan, kun lumen kertymä on noin kolme senttimetriä.
  • 1. luokkaan kuuluvat kaikki kevyenliikenteenväylät, joita ei ole erikseen kunnossapitoluokituskarttaan merkitty.

2. luokka, musta viiva kartalla

  • Kadut aurataan heti 1. luokan jälkeen.
  • Kunnossapitotyöt aloitetaan aikaisintaan, kun lumen kertymä on noin viisi senttimetriä.

3. luokka, loput kadut

  • Kadut on aurattuna viimeistään 24 tuntia lumisateen päättymisen jälkeen.

Yhteydenotot

Työajan ulkopuolella kiireellisessä tapauksessa, joissa on omaisuuden tai hengenvaara, tee ilmoitus Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle, puh. 020 1111 400.

Valtion vastuulla olevat tiet

Valtion vastuulla olevien teiden (violetti viiva kartalla) kunnossapidosta vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Ilmoita kaikista maanteiden liikenteen ongelmista sekä välittömästi toimenpiteitä vaativista kohteista palauteväylä -sivustolle.

Katuvalot

Katuvalojen huollosta vastaa Porvoon Energia Oy.