Siirry sisältöön

Kaduilla ja yleisillä alueilla kaivamiselle täytyy aina hakea lupa Porvoon kaupungilta. Päätös sisältää luvan työskennellä ja tehdä liikennejärjestelyitä katualueella.

Ennen kaivamisen aloittamista ja työn valmistuttua sinun tulee olla yhteydessä Porvoon kaupungin rakennusmestariin sopiaksesi alku- ja loppukatselmuksesta.

Rakennusmestarin yhteystiedot

Hannu Pirttinokka

Kunnossapitomestari

Hae katulupaa Lupapiste -palvelun kautta.

Huomaa: Käsittelijä tekee lupapäätöksen hakemuksen perusteella.

Katulupaan tarvitset liitteeksi:

  • Asemapiirroksen, josta kaivupaikka käy ilmi.
  • Johtotiedot.
  • Tilapäisen liikenteenohjaussuunnitelman. Liikenteenohjaussuunnitelman laatijalla pitää olla Tieturva 2, tai vastaava -pätevyys.
  • Jos suunniteltu kaivanto on yli 1,2 metriä syvä, liitä hakemukseen tyyppiratkaisu kaivannon tukemisesta tai luiskaamisesta.
  • Jos kyseessä on uusi pysyvä rakenne, ensin tulee hakea sijoituslupaa ja liittää se hakemukseen.

Hae katulupa vähintään 21 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta. Jos hakemus tehdään alle 14 vuorokautta ennen toivottua aloitusajankohtaa, peritään kaksinkertainen lupamaksu (ei koske vuotoja).

Katuluvan hinta on 153,23 (alv. 0 %) + alueen käyttömaksu, joka riippuu katuluokasta ja työn laajuudesta. Vastuu työmaa-alueesta katkeaa vasta, kun Porvoon kaupunki on tehnyt hyväksytyn lopputarkastuksen.

Jos on tarvetta siirtokehotuksille, vuokraaja hankkii siirtokehotusmerkit, tekee liikennemerkin asettamispöytäkirjan ja ilmoittaa asiasta katutarkastajalle. Katutarkastaja tulee paikan päälle valvomaan siirtoja.

Kaivu on aina laiton, jos maanomistajan lupaa ei ole. Laiton kaivuutyö aiheuttaa lisäkustannuksia.

Katutarkastajan yhteystiedot

Torbjörn Karlsson

Katutarkastaja