Hoppa till innehåll

För grävning på gator och i allmänna områden ska alltid ansökas om lov hos Borgå stad. Beslutet innefattar tillstånd att arbeta och att göra trafikregleringar i gatuområdet.


Du ska kontakta Borgå stads byggmästare innan grävningen påbörjas, för att komma överens om inledande syn och efter att arbetet är färdigt för att komma överens om slutsyn.

Byggmästarens kontaktuppgifter

Hannu Pirttinokka

Underhållsmästare


Ansök om gatulov via tjänsten Lupapiste.

Observera: Beslutet fattas enligt ansökan.

Till gatulov bifogas:

  • En situationsplan som visar stället där grävningar görs.
  • Kabelinformation.
  • En tillfällig trafikplan. Den som gör trafikplanen ska ha Tieturva 2, eller motsvarande, -kompetens.
  • Om det planerade schaktet är djupare än 1,2 meter, bifoga till ansökan typlösning för hur schaktväggarna stöttas eller sneddas.
  • Om det är frågan om en ny permanent konstruktion, ska du först ansöka om ett placeringstillstånd som bifogas ansökan.

Ansök om gatulov senast 21 dygn innan arbetet planeras påbörjas. Om ansökan görs under 14 dygn före önskad tidpunkt, tas ut en dubbel tillståndsavgift (gäller inte läckage).

Priset på gatulovet är 153,23 € (moms 0 %) + avgift för användning av området, vilken beror på gatuklassen och arbetets omfattning. Ansvaret för arbetsplatsområdet tar slut först efter att Borgå stad har förrättat godkänd slutsyn.

Om det finns behov av flyttningsuppmaning, skaffar arrendatorn vägmärken för detta, upprättar ett protokoll över uppsättning av vägmärken och anmäler ärendet till gatuinspektören. Gatuinspektören är på plats för att övervaka flyttningarna.

Schaktet är alltid olagligt om det inte finns markägarens tillstånd. Ett olagligt grävningsarbete medför extra kostnader.

Gatuinspektörens kontaktuppgifter

Torbjörn Karlsson

Gatuinspektör