Gå till innehåll

Staden utarrenderar torg-, park- och gatuområden:

  • för försäljning eller evenemang
  • för reklamer
  • för att stänga av gaturum
  • för glasskiosker
  • för caféernas uteserveringar på sommaren
  • för försäljning av bär

Staden utarrenderar åkrar och skogsmark:

  • för odling
  • för betesmark
  • för viltvård