Hoppa till innehåll

Stadsinfras byrå är stängd 3.-31.7.2023. Lov för Juli bör sökas senast den 23.6.2023.

Staden utarrenderar torg-, park- och gatuområden för:

  • försäljning eller evenemang
  • reklamer
  • att stänga av gaturum
  • glasskiosker
  • caféernas uteserveringar på sommaren
  • försäljning av bär

Staden utarrenderar åkrar och skogsmark för:

  • odling
  • betesmark
  • viltvård