Hoppa till innehåll

Kommunteknikens byrå är stängd 4.-29.7.2022 och under den tiden behandlas inga tillstånd. Tillstånd för juli bör vara handläggaren tillhanda senast den 24.6.2022.

Staden utarrenderar torg-, park- och gatuområden för:

  • försäljning eller evenemang
  • reklamer
  • att stänga av gaturum
  • glasskiosker
  • caféernas uteserveringar på sommaren
  • försäljning av bär

Staden utarrenderar åkrar och skogsmark för:

  • odling
  • betesmark
  • viltvård