Hoppa till innehåll

Staden utarrenderar torg-, park- och gatuområden för:

  • försäljning eller evenemang
  • reklamer
  • att stänga av gaturum
  • glasskiosker
  • caféernas uteserveringar på sommaren
  • försäljning av bär

Staden utarrenderar åkrar och skogsmark för:

  • odling
  • betesmark
  • viltvård