Hoppa till innehåll

Idrott och friluftsliv

Idrottstjänsternas byrå

I Borgå finns utmärkta möjligheter till motion och friluftsliv.
Genom att bygga och underhålla idrottsplatser och områden skapar vi förutsättningar för självständig motion samt för de som anordnar idrottsaktiviteter.
Vi erbjuder träningsmöjligheter för Borgåbor i alla åldrar. Vårt mål är att skapa en så låg tröskel som möjligt för att få så många som möjligt att röra på sig.

Aktuellt inom idrotten

Skidspåren

I och med att det har kommit snö har man börjat anlägga skidspåren – man strävar efter att börja täcka förstasnöspåret med snö i slutet av veckan

I och med att det har snöat har man börjat anlägga skidspåret på motionsslingan i Kokon. Man strävar efter att anlägga också för de andra motionsslingorna (Hammars, Jonasbacken, Rönnvägen-Vårberga) under denna vecka. Humla friluftsled kommer inte att anlägga p.g.a. att det finns en byggplats där.

Att anlägga skidspår betyder att den nedfallna natursnön tätas med däckvältar som dras med en fyrhjuling. Efter detta är det möjligt att skida på den tätade snöytan, men det finns ännu väldigt lite natursnö, så det kan finnas orenheter såsom sand, barr och gräs på skidspåren. Det går inte ännu att anlägga traditionella skidspår på natursnön.

Skidstadion invid Aurorahallen är fr.o.m. 20 november endast i snöläggarnas och skidåkarnas bruk.

Förstasnöspåret täcks med snö på fredagen, om minusföret fortsätter

Om den nuvarande väderleksprognosen stämmer kommer vi att börja täcka förstasnöspåret i Kokon med snö på morgonen fredag 24 november.

Med hjälp av snökanoner täcks förstasnöspåret med ett snölager på 70–90 cm, som tål vinterns vädervariationer och säkerställer förhållandena för skidåkning på skidspåret.

Arbetet avancerar med hjälp av tre till fem snökanoner enligt väderförhållanden i områden som visas på den bifogade kartan. Arbetet påbörjas i området A. Snö samlas också i en hög på parkeringsplatsen vid beachvolley-planerna.

Obs! kom ihåg att det inte är säkert att röra sig på området som håller på att täckas med snö, dvs. man ska inte alls vistas eller röra sig vid snökanonerna när arbetet pågår.

Konstisar / skrinntider i allmänheten

Bollplanens konstis har öppnats under vecka 46.

Skrinntider för allmänheten hittar du från Timmi-reserveringskalender

Näse näridrottsplatsens konstis har öppnats lördagen 18.11. Omklädningsrummen är öppna på vardagar kl. 8-20 och på veckoslut kl. 9-19. Belysningen släcks kl. 21.

Kokon motionstrappor stängs mån 13.11.23

Kokon motionstrappor stängs för den här säsongen idag, måndag 13.11.2023 eftermiddag.

Motionen i trapporna kan återupptas nästa vår när snön har smält.

Belysningen ur bruk på Humla friluftsleden

Iståndsättningen av Humla friluftsled fortsätter. och arbetet har framskridit så att flyttandet av belysningsstolpar inleds i dag fredagen 17.11. Under arbetet är belysningen vid friluftsleden mot stugan i Humla inte på. Arbetena pågår 17.11–15.12.2023. Belysningen är alltså inte på vid friluftsleden i den så kallade Bak-Humla i området. Leden är cirka 4 km lång. Vi beklagar de olägenheter som arbetet medför för motionärer. Belysningen är på från parkeringsplatsen vid Rönnvägen till Vårdalens utemotionsplats och däriftån till Vårberga.

Humla stugan

Humla stugan är stängd slutet av året på grund av underhållsarbeten i stugan samt i omgivningen omkring stugan.

Av våra friluftsstugor är stugan i Kerko möjlig att reservera normalt.

Ombyggnaden av Holken och Humla rutten

Holken

Borgå idrottsväsendet fortsätter ombyggnaden av Holken rutten 11.9.2023.

Rutten är helt stängd på området som syns på kartan.

Humla

Förbättringen av Humlarutten inleds 23.8.2023. Restaureringsarbetet görs på området som syns på kartan. I arbetet ingår en förflyttning av rutten till andra sidan av Rotnäsvägen på en sträcka av 200m samt den nuvarande rutten kommer att bereddas på en sträcka av 600m.

Humlarutten får användas under arbetsgång dock kan korta avbrott förekomma. Utsatta skyltar och eventuella vägledares instruktioner skall följas.

Arbetet blir klart till och med 3.12.2023.

Tilläggsinformation: Pasi Liitiäinen 040-489 9809, pasi.liitiäinen@porvoo.fi

Kokon utemotionsområde utvidgas

Idrottstjänsterna utvidgar och reparerar utemotionsområdet i Kokon f.o.m. 18.9.2023.

Ytan på bocciaplanen vid utemotionsområdet (från år 2015) jämnas ut och utemotionsområdet utvidgas. På området installeras flera nya redskap med extra vikt samt för seniorer lämpade ställningar.

Mellan utemotionsområdet och badinrättningen byggs trappor. De gamla ställningarna mellan Aurora och konstgräset rivs ner och området får en ny yta med löp- och hopplinjer.

På området skaffas en motionskont, vars inredning utförs först 2024.

Områden märkade på bilden (orange) är stängda och stängslade under arbetet, Observera det när du rör dej i närheten på området!

Arbetet på området är färdig senast 15.12.2023.

Tilläggsuppgifter: Förman för anläggningar, Max Roos,  max.roos@porvoo.fi   tfn  040 358 6961

Motionera & bli uppiggad i Borgå

Säsongbroschyren för 2023-2024 gällande ledd verksamhet kan nu läses

Julgympor 21.12.2023-4.1.2024

Kom med på idrottstjänsternas julgympor för tiden 20.12-4.1.2024. Ta med eget underlag, ingen deltagaravgift. Ingen förhandsanmälan.

Onsdag 20.12
Lättare motionsgympa kl. 10.00-11.00
Käppgympa kl. 17.00-17.55

Torsdag 22.12
Lavis -logdansgympa kl. 10.00-10.45
Fascia Method -kroppsvård kl. 11.00-11.45

Onsdag 27.12
Lättare motionsgympa kl. 10.00-11.00
Käppgympa kl. 17.00-17.55

Torsdag 28.12
Styrke & Balans kl. 10.00-10.45
Kroppsvård kl. 10.50-11.35

Onsdag 3.1
Lättare motionsgympa klo 10.00-11.00
Käppgymap kl. 17.00-17.55

Torsdag 4.1
Lavis -logdansgympa kl. 10.00-10.45
Fascia Method -kroppsvård kl. 11.00-11.45

Hybrid stol- och ryggympa

Anmälningslänkar för stol- och ryggympa finns här: