Hoppa till innehåll

Reserveringar av idrottsanläggningar och idrottsplatser

Timmi är ett reserveringssystem, där du kan reservera Borgå stads idrottstjänsternas idrottsanläggningar och platser. Via programmet kan du söka turer som privat person eller som en organisations representant.

Efter registrering har du möjlighet att göra reserveringsansökningar för enskilda turer eller för ordinarie turer, redigera egna ansökningar och inhibera egna reserveringar. Du ser reserveringarna alltid i realtid. För första gången loggar du in via Suomi.fi -identifieringen.

Reserveringsansökan

Ordinarie turer

Träningsturer för regelbunden användning (=ordinarie turer) ansökes i första hand elektroniskt via Timmi-reserveringskalender.

Tidtabeller för reserveringsansökan

För sommarsäsong

  • salturer (maj–augusti) senast 15.2
  • planturer (april–oktober) senast 15.2
  • turneringar, tävlingar och evenemang (april–augusti) senast 23.11

För vintersäsong

  • turer i ishallen och på stora konstisen senast 3.5
  • turer på konstgräsplanen i Kokon (november–mars) senast 3.5
  • salturer (september–april) senast 3.5
  • turneringar, tävlingar och evenemang (september–april) senast 3.5.

Ansökningar som har kommit inom utsatt tid behandlas när ansökningstiden har gått ut.
Ansökningar som blivit försenade behandlas inte vid utdelningen av ordinarie tider.

Enskilda träningsturer

Enskilda turer kan sökas året runt. Du kan även söka enskilda turer elektroniskt via Timmi eller genom att  ta kontakt:

Observera ansökningar tidtabell även för evenemang!

Prislista

Turernas fördelningsprinciper, reserveringsanvisningar och prislistan hittar du i länken nedan.

Användsrvillkor