Hoppa till innehåll

Tilläggsinformation om invånarinitiativ

En kommuninvånare har rätt att väcka ett invånarinitiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Invånarintiativet är ett officiellt och lagstadgat förfarande.

Invånarinitiativet behandlas formellare än en inofficiellt respons.

Initiativen skickas till förvaltningarna, där de behandlas. Efter det besvaras initiativet. Initiativen sammanställs och ges för kännedom till stadsfullmäktige varje år.

Initiativet ska vara skriftligt

Initiativet är fritt formulerat och skriftligt. Anonyma initiativ behandlas inte. Du kan skicka initiativet till registratur i Servicekontoret Kompassen.

Initiativet kan också göras i nättjänsten Kuntalaisaloite.fi som är en säker och gratis tjänst som justitieministeriet erbjuder. I nättjänsten Kuntalaisaloite.fi kan du väcka initiativ och läsa initiativ som andra lämnat in.

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratur.