Hoppa till innehåll

Stadens bidrag, pris och premieringar

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund, enskilda vägar och privatpersoner för olika ändamål. Utöver detta beviljar staden pris till personer och sammanslutningar.

Bidrag som årligen ansöks inom mars månad

  • allmänt bidrag för idrott 
  • allmänt bidrag för ungdomstjänsterna och projektbidrag 
  • från kulturbidrag: projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendium
  • bidrag för social delaktighet
  • bidrag för elevföreningar vid Borgå medborgarinstitut
  • idrottstjänsternas hyresbidrag
  • Underhållsbidrag för enskilda vägar
  • Bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar

Principer och anvisningar

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt.

Hjälp med att göra ansökan

Digihjälp

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen, Krämaretorgen B, 06100 Borgå, kl. 9–15, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi..

Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter, registrerade föreningar

Beviljade bidrag

Borgå stads pris och premieringar