Hoppa till innehåll

Allmänt om bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund, enskilda vägar och privatpersoner för olika ändamål.

Bidrag vars ansökningstid börjar den 1 mars

Bidragsansökningar som har innehållsmässiga och tekniska ändringar:

  • allmänt bidrag för idrott 
  • allmänt bidrag för ungdomstjänsterna och projektbidrag 
  • från kulturbidrag: projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendium
  • bidrag för social delaktighet
  • bidrag för elevföreningar vid Borgå medborgarinstitut

Bidragsansökningar som inte förändrats:

  • idrottstjänsternas hyresbidrag
  • Underhållsbidrag för enskilda vägar
  • Bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar

Principer och anvisningar

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt.

Informationsmötets material

Ett informationsmöte om ändringarna ordnades i huvudbiblioteket den 7 mars.

Hjälp med att göra ansökan

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen.

Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter, registrerade föreningar

Beviljade bidrag