Gå till innehåll

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund, enskilda vägar och privatpersoner för olika ändamål.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen.

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt.

Beviljade bidrag

År 2021

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, koronabidrag

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Grundförbättringsbidrag för enskilda vägar