Hoppa till innehåll

Aktuellt

Info- och diskussionstillfälle för dem som ansöker om Borgå stads bidrag

Borgå stad bjöd in föreningar och andra aktörer som ansöker om stadens bidrag till ett Teams-möte 26.10.2022. Under tillfället infomerades hur de planerade ändringarna skulle påverka bidragspraxisen och behandlingen av bidragsansökningar samt hur utvecklingsarbetet fortskrider.

Behovet att utveckla bidragshelheten baserar sig på social- och hälsovårdsreformen, Borgå stads organisationsreform, den respons som samlats in 2021–2022 på den nuvarande bidragspraxisen och strävan att förbättra jämlikhet och öppenhet i själva bidragsprocessen.

Tilläggsinformation:
Anders Lindholm-Ahlefelt, kultur- och fritidsdirektör, anders.lindholm-ahlefelt@porvoo.fi, +358 50 36 64251
Minna Särelä, utvecklingskoordinator, minna.sarela@porvoo.fi, +358 40 538 7691

Allmänt om bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund, enskilda vägar och privatpersoner för olika ändamål.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen.

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt.

Beviljade bidrag

År 2021

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, koronabidrag

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Grundförbättringsbidrag för enskilda vägar