Hoppa till innehåll

Talkobidrag för allmänna områden

Staden beviljar talkobidrag för renovering och städning av allmänna områden. Bidrag kan beviljas i Borgå verksamma invånarföreningar, organisationer, husbolag och andra motsvarande aktörer

  • för städning
  • för små planteringar
  • för åtgärder som har betydelse för den allmänna trivseln och snyggheten i stadens parker och allmänna områden.


Bidraget beviljas i första hand i form av materiel-, avfallshanterings- och transporthjälp. Ansök om talkobidrag via den elektroniska ärendetjänsten.


Underhållsbidrag för enskilda vägar

Ansökningstiden för bidrag börjar 1.3 och tar slut 28.3 kl. 15.00.

Underhållsbidrag kan beviljas om den enskilda vägen uppfyller följande kriterier:

  • en väg som leder till fast bosättning
  • väglag har bildats för vägen i fråga
  • väglaget har ett eget bankkonto
  • väglaget har av sina delägare tagit ut vägavgift förra året
  • väglaget har meddelat sina kontaktuppgifter till Lantmäteriverket
  • väglaget har informerat om alla permanenta vägmärken, som finns på väglagets område till Trafikverkets Digiroad-system
  • vägmärken som förbjuder trafik får inte sättas upp, förutom under tjällossning

Principerna för beviljande av bidrag till enskilda vägar 2024 har godkänts i nämnden 11.12.2023.


Bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar

Ansökningstiden för bidrag börjar 1.3 och tar slut 28.3 kl. 15.00.

Bidrag kan beviljas ifall ovannämnda villkor för underhållsbidrag uppfylls samt:

• väglaget har på sitt möte fattat beslut om att ansöka om bidrag för grundförbättring

Ett tilläggsvillkor för att staden ska bevilja bidrag är att man i mån av möjlighet ansöker om statsbidrag för byggande av väg med stöd av lagen om enskilda vägar eller skogsförbättringslagen.

Principerna för beviljande av bidrag till enskilda vägar 2024 har godkänts i nämnden 11.12.2023.