Siirry sisältöön

Talkootuki yleisille alueille

Kaupunki myöntää talkootukea yleisten alueiden kunnostamiseen ja siivoamiseen. Tukea voidaan antaa porvoolaisille asukasyhdistyksille, järjestöille, taloyhtiöille sekä muille vastaaville tahoille

  • siivoustöihin
  • pieniin istutuksiin
  • toimenpiteisiin, joilla on merkitystä kaupungin puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyydelle ja siisteydelle

Talkootuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Talkootukea haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Avustusten hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 28.3. klo 15.00.

Avustusta voidaan myöntää, jos yksityistie täyttää seuraavat kriteerit:

  • pysyvään asutukseen johtava tie
  • tielle on perustettu tiekunta
  • tiekunnalla on oma pankkitili
  • tiekunta on kerännyt tieosakkailta tiemaksuja
  • tiekunta on ilmoittanut yhteystietonsa myös Maanmittauslaitokselle
  • tiekunnan alueelle pystytetyt pysyvät liikennemerkit on ilmoitettu tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, eli Digiroadiin
  • liikennettä kieltäviä liikennemerkkejä ei saa pystyttää, paitsi kelirikkoaikana

Yksityisteiden avustusten myöntämisperiaatteet 2024 on hyväksytty lautakunnassa 11.12.2023.

Yksityisteiden perusparannusavustus

Avustusten hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 28.3. klo 15.00.

Avustusta voidaan myöntää, jos yllä mainitut kunnossapitoavustuksen ehdot täyttyvät sekä:

• tiekunta on kokouksessaan päättänyt hakea avustusta perusparannushankkeelleen

Lisäehtona kaupungin avustuksen saamiselle on, että mikäli valtionavustuksen saaminen on mahdollista, tien tekemiseen haetaan valtionavustusta yksityistielain tai metsänparannuslain perusteella.

Yksityisteiden avustusten myöntämisperiaatteet 2024 on hyväksytty lautakunnassa 11.12.2023.