Siirry sisältöön

Toimitilajohdon tärkeimpänä tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki kaupungin ydintoimintaan kuuluvat palvelut toimivat terveellisissä, hyvin toimivissa ja energiatehokkaissa tiloissa.

Terveellinen uudisrakentaminen

Porvoon kaupungin toimitilajohto on kehittänyt viime vuosina uudisrakentamisen valvontaan liittyviä menetelmiä:

  • Sisäympäristöasiat huomioidaan kaikessa suunnittelutyössä. Uusia toimenpiteitä mietitään jatkuvasti, jotta niiden avulla voidaan varmistaa rakennus- ja korjaushankkeiden onnistuminen.
  • Kaikkien yhteistyökumppaneiden on sitouduttava tarjouskilpailuissa noudattamaan Terve Talo -asiakirjassa määriteltyjä kriteerejä. Niitä ovat muun muassa rakennushankkeen puhtaustaso, pölynhallinta, riskien hallinta, materiaalivalinnat, rakennusmateriaalien säilyttäminen, betonirakenteiden kuivumisajat, kosteudenhallinta, tilojen tuuletus sekä kokeiden suorittaminen kohteen valmistumisen jälkeen.
  • Terve Talo -asiantuntija valvoo kriteerien toteutumista, ja urakoitsijat joutuvat sopimusten perusteella myös vastuuseen Terve Talo -asioiden laiminlyönneistä.
  • Pääurakoitsija tekee lämpökamerakuvaukset ja tiiveysmittaukset, joilla varmistetaan rakennusten tiiveys ja lämpövuotokohdat. Tiiveysvaatimuksille on asetettu tiukat raja-arvot.
  • Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- sekä sähkötöiden valvontaa tehostetaan entisestään. Erilliset tarkistusmittaukset teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla pari kuukautta töiden valmistumisen jälkeen, jotta mittausten ja säätöjen onnistuminen voidaan varmistaa.
  • Tarpeen mukaan palkataan myös ulkopuolisia rakennuttajakonsultteja ja -valvojia varmistamaan riittävät resurssit rakennus- ja korjaushankkeiden johtamisessa ja valvonnassa.

Kaupungin tilojen sisäympäristö

Hyvä sisäympäristö vaikuttaa asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä työn sujumiseen. Sisäympäristöongelmat voivat tulla esiin viihtyvyyshaittoina, mutta ne voivat aiheuttaa myös sairauksia tai oireilua.

Sisäympäristöasiat voidaan ratkaista nopeasti, jos niiden aiheuttaja löydetään helposti ja korjaukset voidaan toteuttaa kaupungin talousarvion puitteissa. Ongelman ratkaiseminen voi kestää kauan, jos sen aiheuttajan löytäminen vaatii useita tutkimuksia ja uusia investointimäärärahoja.

Sisäympäristöasiat voi tulla kaupungin tietoon kaupungin työntekijöiltä tai rakennuksen muilta käyttäjiltä. Jos epäilet, että rakennuksessa on sisäympäristöongelma, ilmoita havainnostasi palveluyksikön johtajalle, esimerkiksi koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle. Koulujen oppilaat ottavat tarvittaessa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan ja muiden tilojen käyttäjät terveyskeskukseen.