Siirry sisältöön

Kaupungin menettelytavat sisäympäristöongelmissa

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja ja mittavaa yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kesken. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa.

Sisäympäristöongelmien ratkaisemiseen voi osallistua monen alan asiantuntijoita: toimitilajohto, kiinteistöjen kunnossapito, tehtäväaluepäällikkö, esimies, henkilöstön edustaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto tai neuvola, terveystarkastaja, viestintä, vanhempainyhdistysten edustaja.

Aktiivinen, avoin, kuunteleva, keskusteleva ja kaikkia tilankäyttäjiä osallistava viestintä auttaa huolen purkamisessa ja helpottaa ongelman ratkaisua merkittävästi.

Kiinteistöihin liittyvät ilmoitukset

Havaintoja kiinteistöjen vioista, puutteista tai korjaustarpeista voi ilmoittaa kaupungin neuvonta- ja palautekanavan kautta

Sisäympäristöilmoitus

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat oireita, joiden epäilet liittyvän sisätiloihin. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Työtiloihin liittyvistä oireista taas ilmoitetaan työterveyshuoltoon.

Terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi työterveys tai kouluterveydenhuolto) tekevät ilmoituksen, kun oireiden voidaan olettaa johtuvan sisäympäristöstä. Ilmoitukseen ei kirjata tietoja, joiden pohjalta oireileva henkilö olisi tunnistettavissa.

Tietoa kuntalaisille terveydenhuollon toimintaohjeesta sisäympäristöasioissa

Kun oireileva henkiö tai omaiset epäilevät sisäilmaa oireiden aiheuttajaksi

Oireileva henkilö/omaiset/hoivapalvelun edustaja ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, kun on herännyt epäily siitä, että sisäympäristö kotona, päivähoidossa tai muussa hoitolaitoksessa aiheuttaa oireita.
Työpaikalla oireita kokeva ottaa yhteyttä työpaikkansa työterveyshuoltoon.
Koulussa oireileva ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon.
Myös ympäristöterveydenhuolto ohjaa oireilevia olemaan yhteydessä terveyskeskukseen käsitellessään asuntoon tai muuhun sisätilaan liittyvää terveyshaittaepäilyä.

Oirepäiväkirja ja astmahoitajan haastattelu

Terveyskeskuksessa henkilö ohjataan astmahoitajalle. Astmahoitaja kertoo oireilevalle/omaiselle/hoivapalvelun edustajalle, miten edetään. Oirepäiväkirjan täyttö on ydinasia. Astmahoitaja ei arvioi, onko kyse sisäympäristöoireesta vai ei.
Oireen jatkuessa voidaan varata oireilevalle lääkäriaika. Oirepäiväkirjan täyttäminen jatkuu.

Lääkärin arvio

Tutkimuksella pyritään poissulkemaan mahdolliset muut syyt oireiluun. Käypä Hoito -suosituksen mukaan epäillyssä huonetilassa tulee olla todettu sisäympäristöongelma, jotta voitaisiin päätellä, että oire johtuu sisäympäristöstä.

Ilmoitukset

Jos terveydenhuollossa arvioidaan, että oireilu voi johtua myös sisäympäristöstä, välitetään tieto terveyskeskuksesta ympäristöterveydenhuoltoon.
Astmahoitaja ohjaa henkilöä tekemään mahdollisista aistinvaraisista havainnoista sekä tarvittaessa sisäympäristöön liitetystä oireilusta ilmoituksen kiinteistön omistajalle.

Jos kyseessä on kaupungin/kunnan omistama kiinteistö, voidaan kaupungin/kunnan kanssa sopia, että terveyskeskuksesta ilmoitetaan sisäympäristöepäilystä suoraan myös kaupungin/kunnan toimitilajohdolle.
Astmahoitaja ohjaa oireilevaa/omaista tekemään ilmoituksen sisäympäristön terveyshaittaepäilystä ympäristöterveydenhuoltoon, mikäli kiinteistön omistaja ei ryhdy selvittämään asiaa.

Seuranta

Astmahoitaja seuraa oireilevien tilannetta ja terveyskeskuksessa seurataan oireilevien määrää, oireiden laatua ja missä tiloissa/kiinteistöissä oireita esiintyy.