Siirry sisältöön

Kaupungin menettelytavat sisäympäristöongelmissa

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja ja mittavaa yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kesken. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa.

Sisäympäristöongelmien ratkaisemiseen voi osallistua monen alan asiantuntijoita: toimitilajohto, kiinteistöjen kunnossapito, tehtäväaluepäällikkö, esimies, henkilöstön edustaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto tai neuvola, terveystarkastaja, viestintä, vanhempainyhdistysten edustaja.

Aktiivinen, avoin, kuunteleva, keskusteleva ja kaikkia tilankäyttäjiä osallistava viestintä auttaa huolen purkamisessa ja helpottaa ongelman ratkaisua merkittävästi.

Kiinteistöihin liittyvät ilmoitukset

Havaintoja kiinteistöjen vioista, puutteista tai korjaustarpeista voi ilmoittaa kaupungin neuvonta- ja palautekanavan kautta

Sisäympäristöilmoitus

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat oireita, joiden epäilet liittyvän sisätiloihin. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Työtiloihin liittyvistä oireista taas ilmoitetaan työterveyshuoltoon.

Terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi työterveys tai kouluterveydenhuolto) tekevät ilmoituksen, kun oireiden voidaan olettaa johtuvan sisäympäristöstä. Ilmoitukseen ei kirjata tietoja, joiden pohjalta oireileva henkilö olisi tunnistettavissa.