Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Niitä on lisäksi täsmennetty Porvoon kaupungin hallintosäännössä.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallintosäännössä, § 65.

Kokouspäivät

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Syksyn 2023 kokouspäivämäärät: 14.8., 21.8., 4.9., 11.9., 18.9., 2.10., 9.10., 16.10.

Esityslistat ja päätökset

Kaupunginhallituksen esityslistat julkaistaan Esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla keskiviikkona iltapäivällä.

Hallituksen kokouksen jälkeen päätöksistä laaditaan yhteenveto, joka lähetetään paikallisille tiedotusvälineille ja julkaistaan kaupungin internetpalvelussa Uutiset-sivustolla.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan Esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla.

Paikkajakauma

Porvoon kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet.

  • Ruotsalainen kansanpuolue 5 paikkaa
  • Kansallinen Kokoomus 3 paikkaa
  • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 3 paikkaa
  • Vihreä liitto 1 paikka
  • Perussuomalaiset 1 paikka