Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 29.2.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi. Palveluverkon periaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:“Lautakunta katsoo, että sekä jaostojen että lautakunnan tulee saada prosessin aikana tietoja asian edistymisestä sekä että heiltä pyydetään lausuntoja prosessin aikana. Kasvun ja oppimisen toimiala on toimialoista se, joka järjestää toimintaa tiloissa. Lautakunta haluaa […]

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmavaihtoehdot lausunnoille

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4. maaliskuuta Kokonniemi-hankkeen suunnitelmavaihtoehtoja. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään niin, että hankesuunnitelmaa valmisteleva yhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy valmistelee neljä uutta vaihtoehtoa hankkeen toteutuslaajuudelle. Kahdessa vaihtoehdossa investoinnin kokonaistaso olisi korkeintaan 50 miljoonaa euroa ja kahdessa korkeintaan 40 miljoonaa euroa.

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 27.2.2024

Tiedoksenne; Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 27.2.2024 Rakennuslupahakemus, Vaskenvalajankatu 8D Porvoon A-asunnot hakee lupaa kerrostalon (Rakennus D) rakentamiseksi ja rivitalon purkamiseksi osoitteeseen Vaskenvalajankatu 8D, 06100 Porvoo. Hanke sijoittuu Aleksanterinkadun itäpääte asemakaava-alueelle, kaupunginosan 5, kortteliin 65, tontille 3. Hakija omistaa rakennuspaikan.Purkulupaa haetaan rakennukselle DEF, jolle myönnetty rakennuslupa 2023-151, korjausta varten. Tämä lupa rauetetaan kun uusi […]

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 27.2.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 27.2.2024 Kevätkummun koulussa. Perusopetuksen koulujen opetustunnit ja koulunkäynninohjaajaresurssi lukuvuonna 2024–2025 Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetuksen opetustunti- ja koulunkäynninohjaajaresurssin lukuvuodeksi 2024–2025. Perusopetuksen opetustuntimääräksi hyväksyttiin 7 509 opetustuntia ja koulunkäynninohjaajaresurssiksi 2 246 ohjaajatuntia. Lisäksi varattiin 50 opetustunnin ja 168 koulunkäynnin ohjaajatunnin kohdentamaton varaus, jonka perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja voi kohdentaa aluerehtoreiden esityksestä erillisellä päätöksellä lukuvuoden 2024–2025 aikana. Kokonaisresursointi […]

Kaupunginhallituksen päätökset 26.2.2024

Toimialojen käyttötalouden tuloarvioiden alitukset ja määrärahojen ylitykset sekä investointien talousarvioylitykset 2023 Kaupungin tulos tilivuodelta 2023 tulee olemaan vahva ja menot kokonaisuutena ovat toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti, mutta yksittäisillä toimialoilla ei olla kaikilta osin pysytty talousarviomäärärahoissa ja joiltain osin tuloarviot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalouden määrärahoihin myönnetään seuraavat alitus- ja […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 26.2.2024

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihinKonsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti: Porvoon Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaisluoma, Pasi Siltakorpi, Aino KylätaskuOy Kokonhalli Ab: Ron Liljendahl, Mika Laurila, Hanna Virtanen, Malin HavilaPorvoon A-asunnot Oy: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani HeinänenKiinteistö Oy A-lukaali: […]

Kaupunginhallituksen päätökset 19.2.2024

Kaupunginjohtajan valitseminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita ne kaupunginjohtajan virkaa hakeneet, joista teetetään henkilöarviointi: Robert Nyman ja Jani Pitkäniemi. Kaupunginhallitukselle esitellään henkilöarviointien tulokset 4.3.2024. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto pitää virkavaalin 13.3.2024 Sydkustens landskapsförbund:n edustajien valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Elinvoimalautakunnan päätökset 13.2.2024

Muutokset elinvoiman toimialan avustusohjeisiin Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kolme muutosta elinvoiman toimialan avustusohjeisiin.Keskeisimmät muutokset liittyivät tasavertaisuuden parantamiseen, eräissä tapauksissa voidaan myöntää avustusta myös alle kalenterivuoden toimineille yhdistyshakijoille. Liikunnan vuokra-avustus täsmennetään, ja selvennetään projektiavustuksen terminologia. Muut asiat Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti. 

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.2.2024

Lautakunta valitsi Vanhan sillan urakoitsijaksi Ralf Ajalin Oy:n Kaupunkikehityslautakunta päätti valita Ralf Ajalin Oy:n Porvoon vanhan sillan rakennusurakan toimittajaksi vuosiksi 2024–2025. Hankinnan arvo on 2 015 727 euroa. Porvoon kaupunki pyysi 4. joulukuuta 2023 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella tarjouksia Vanha Porvoon liimapuisen palkkisillan rakennusurakasta. Kyseinen silta sijaitsee Vanhassa Porvoossa ja se yhdistää Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen […]