Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.3.2023

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Linda Sundelinille vapautuksen ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenyydestä ja valita Brita Andersson jäseneksi hänen tilalleen. Valtuusto valitsi Brita Anderssonin myös jaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Krista Hummastenniemelle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja valita Sirpa Hanskan jäseneksi hänen tilalleen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 27.3.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti: Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryynänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Sekä uutena Jarmo Kurikka ja Salla Roni-Poranen. Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryynänen, Måns Holmberg Porvoon Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, […]

Kaupunginhallituksen päätökset 27.3.2023

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutui allekirjoittamaan tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten. Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan, tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa. Kaupunginhallitus päätti […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2023

Ympäristöterveysjaosto vahvisti Sannäsin kartanon, palvelutalo Esplanadin, Omenamäen palvelutalon ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaiden valvontatutkimusohjelmat sekä Porvoon veden ja Myrskylän kunnan vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelmat vuosille 2023-2027. Lisäksi jaosto hyväksyi Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman ja vahvisti talousveden valvontatutkimusohjelman. Ympäristöterveysjaoston antoi seuraavat lausunnot: Jaosto äänesti Pukaron metsästysseuraan ampumarataa koskevan lausunnon sisällöstä ja muutettu ehdotus hyväksyttiin äänin 6,72–3,27. Muut […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.3.2023

Katsaus koulukuljetuksiin ja niiden kilpailutuksen valmistelun käynnistämiseen 1.8.2023 alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä uuden tulkintatavan omavastuumatkan laskemiseksi 1.8.2023 alkaen vuosiluokkien 0-6 koulukuljetusoppilaille. Nykyisin tulkinta omavastuumatkasta on tehty siten, että tarkastelussa on huomioitu vain matka kodin ja pysäkin välillä, jota tulee täydentää lisäkuljetuksin, mikäli se ylittää kolme kilometriä. Jatkossa omavastuumatka koko koulumatkalla ei saa […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.3.2023

Vanhalle Teboilin tontille suunnitellaan uutta asuinrakentamista ja huoltoasemarakennus säilytetään Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 21.3.2023 pidetyssä kokouksessaan Kaivokatu 34–36 (AK 552) asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisen. Kaava mahdollistaa kaava-alueelle uudisrakentamista kahden uuden asuintalon verran. Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksessä sijaitsevan Mannerheiminkadun Teboilin tontille valmistellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi uudisrakentamista vanhan huoltamorakennuksen läheisyyteen. Rakennus on valmistunut noin vuonna 1939 ja se on tarkoitus […]

Kaupunginhallituksen päätökset 20.3.3023

Ero luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen kaupunkikehityslautakuntaan. Kaupunginhallitus myönsi Riikka Lintukankaalle vapautuksen Vaporan jäsenyydestä ja valitsi Mirja Suhosen uudeksi jäseneksi hänen tilalleen. Lapsivaikutusten arviointimalli Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että selostuksessa mainittu lapsivaikutusten arviointimalli otetaan käyttöön. Arviointimallin käytön edetessä arvioidaan vaikutukset valmistelun resurssointiin. Sivistyslautakunta […]