Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2023

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelman. Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä asiakirjoihin tehdyt muutokset ja lähettää ne muille kunnille niissä tehtävää päätöksentekoa varten. Kaupunginhallitus on 19.6.2023 lähettänyt sopimusluonnoksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.9.2023

Sivistystoimen rahaston stipendit Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen sivistystoimen rahaston uusiksi säännöiksi. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Porvoon A-Asunnot Oy:n lainalle Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Porvoon A-asunnot Oy:lle myöntämälle 3,0 miljoonan euron lainalle ja velan liitännäiskustannuksille. Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättynä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 26.9.2023

Talousarvio 2024 Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kasvun ja oppimisen toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024–2026 hyväksytään seuraavin muutoksin. Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutuksen tekstiin Henkilöstön alle uuden kolmannen kappaleen: Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että vuodeksi pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin; Keskuskouluun, Peippoon ja Kevätkumpuun. Tällä toimenpiteellä […]

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 26.9.2023

Lupa- ja valvontalautakunnan vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026 Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi rakennuslupien keskimääräisen käsittelyajan, enintään kuusi viikkoa talousarvion 2024 sitovaksi tavoitteeksi. Tavoitteena on tukea joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa. Tavoite toteuttaa Porvoon kaupungin yrityskannan strategista mittaria. ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma UUDELY/4010/2023, Sipoo, lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 20.9.2023

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin. Esittelijä lisäsi sivulle 1 otsikon Elinvoiman johto alle lauseen: ”Toimialan johto osallistuu aktiivisesti TE25-uudistuksen myötä syntyvän Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden valmisteluun.” Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivulle 2, otsikon Matkailu- ja tapahtumapalvelut alle lauseen ”Matkailuun käytetty euro […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.9.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin. Asian käsittelyEsittelijän kokousasian käsittelyn alussa antama muutettu päätösehdotus: Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha. Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan […]