Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 12.4.2023

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n raportin suunnittelutilanteesta sekä selvityksen kaavoituksen etenemisestä. Kaupunginhallitus päätti, että liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään neljännesvuosiraportin jatkotoimenpidekuvauksen mukaisesti. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Elinvoimalautakunnan päätökset 11.4.2023

Jäsenyyden anominen kansainväliseen valofestivaalijärjestöön Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että Matkailu ja tapahtumapalvelut anoo jäsenyyttä kansainväliseen International Light Festival Organization järjestöön vuoden 2023 aikana. Porvoon kaupungin palkitsemisohje Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin palkitsemisohjeen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Palkitsemisohje astuu voimaan 11.4.2023. Muut asiat Muut asiat elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.4.2023

Oikaisuvaatimus liittyen Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailuun hylättiin lautakunnan käsittelyssä Kaupunkikehityslautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen lautakunnan päätöksestä 13.12.2022. Mika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että lautakunta hyväksyy Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joten asiasta äänestettiin. Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti äänin 8 (Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Kristel […]

Kaupunginhallituksen päätökset 3.4.3023

Henkilöstöraportti 2022 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2022, ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Vuotta leimasivat koronapandemia sekä sairauspoissaolojen määrässä ja työmäärässä. Lisäksi tehtiin merkittävästi töitä hyvinvointialueen käynnistämisen ja organisaatiomuutoksen valmistelussa. Hallinnon toimitilojen keskittäminen, Nimbustalon sisääntulokerroksen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nimbustalon sisääntulokerroksen vuokrasopimuksen ja valtuutti toimitilajohtajan allekirjoittamaan sen, kun vuokra-alueen muutostöiden vaatima rakennuslupa […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.3.2023

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Linda Sundelinille vapautuksen ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenyydestä ja valita Brita Andersson jäseneksi hänen tilalleen. Valtuusto valitsi Brita Anderssonin myös jaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Krista Hummastenniemelle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja valita Sirpa Hanskan jäseneksi hänen tilalleen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja […]