Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Asemakaava, Puistokatu I Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 548 Puistokatu I. Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027. Kevin Servin esitti, että hiilineutraaliustavoite siirretään vuodelle 2035. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjemerkinnän asiassa. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta […]

Porvoon kaupungin itsenäisyyspäivän ohjelma

Porvoossa itsenäisyyspäivää voi juhlistaa osallistumalla seuraaviin tilaisuuksiin: Veteraaneille ja heidän omaisillaan on mahdollisuus tilata taksikuljetus itsenäisyyspäivän kaikkiin ohjelmaosuuksiin. Veteraanien tulee ilmoittaa kuljetustarpeista omiin yhdistyksiinsä. Itsenäisyyspäivän konsertti Taidetehtaalla Porvoon kaupunki juhlii Suomen itsenäisyyttä konsertilla Taidetehtaalla keskiviikkona 6. joulukuuta klo 14. Noin tunnin mittaisessa konsertissa esiintyy useita lahjakkaita, paikallisia muusikoita. Kaupungin tervehdyksen tuo tänä vuonna tilaisuuteen kaupunginvaltuuston […]

Esitys kaupunginhallitukselle: Kokonniemi-hankkeelle suunnitellaan vaihtoehtoisia toteutusmalleja

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua on jatkettu syksyn aikana. Kaupunginhallitus käsittelee suunnittelun tilannekatsausta kokouksessaan 4. joulukuuta. Esityksenä on, että kaupunginhallitus evästää hankeyhtiön jatkovalmistelua. Suunnittelua edistetään laatimalla uusia vaihtoehtoja liikuntakeskushankkeen toteuttamislaajuudelle niin, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tulee mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma etenee päätöksentekoon

Porvoon kaupungin yksi keskeisimmistä strategisista tavoitteista on olla ilmastotekojen kaupunki ja siten myös hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen edistämisen kannalta on tärkeää myös kannustaa yrityksiä ja asukkaita ilmastoviisaisiin ratkaisuihin sekä edistää kiertotaloutta. Tavoitteita vastaamaan on kaupunki laatinut luonnoksen uudeksi ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi. Ohjelma korvaa aiemmat ilmasto-ohjelman, ympäristöohjelman ja kiertotalouden tiekartan.

Kaupunginhallituksen päätökset 27.11.2023

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päivitetyn sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen. Kaupunginhallitus lähettää päivitetyn sopimuksen Myrskylään ja muihin kuntiin hyväksyttäväksi, ja pyytää kuntia käsittelemään asian mahdollisimman nopealla aikataululla. Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.10.2023 yksimielisesti sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, ja sen pohjalta tehtiin ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön 27.10.2023. Itäisen Uudenmaan muiden kuntien […]