Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 9.4.2024

Porvoon puistokadun taideohjelma etenee Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan Porvoon puistokadun taideohjelman ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taideohjelman. Taideohjelmaa tulee noudattaa sitovana ohjeena Porvoon puistokadun tontinluovutuksen ja julkisen rakentamisen yhteydessä. Tulevina vuosina Porvoon puistokadusta tulee uusi sisääntuloväylä Porvooseen. Puistokadun toteutuksessa tähdätään elämykselliseen ja kiinnostavaan ympäristöön. Tähän tavoitteeseen vastaa osaltaan laadukas taide, joka on olennaisena osana […]

Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2024

Ero luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Janne Rannalle vapautuksen elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen. Palveluverkon periaatteet Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat periaatteet, joiden avulla laaditaan kasvun ja oppimisen palveluiden palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma. Periaate 1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä. Suunnitelmallisella palveluverkon suunnittelulla ja joustavalla aluejaolla ehkäistään […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 4.4.2024

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025. Huoltajakysely 2024, varhaiskasvatuspalvelut Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset tiedoksi. Porvoossa toteutettiin helmikuussa huoltajakysely varhaiskasvatuspalveluista. Kyselyyn vastasi neljäsosa kaikista huoltajista. Pääosin varhaiskasvatuksen toiminta arvioitiin erinomaiselle tasolle (≥ 3,5) kaikissa teemoissa. Erityisen tyytyväisiä […]