Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.4.2024

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025. Päivitetty hyvinvointisuunnitelma koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesti suunnitelmasta: lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, nuorten aikuisten ja työikäisten hyvinvointisuunnitelma ja lakisääteinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelman liitteenä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmat ja ehkäisevä päihdetyö […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 9.4.2024

Porvoon puistokadun taideohjelma etenee Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan Porvoon puistokadun taideohjelman ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taideohjelman. Taideohjelmaa tulee noudattaa sitovana ohjeena Porvoon puistokadun tontinluovutuksen ja julkisen rakentamisen yhteydessä. Tulevina vuosina Porvoon puistokadusta tulee uusi sisääntuloväylä Porvooseen. Puistokadun toteutuksessa tähdätään elämykselliseen ja kiinnostavaan ympäristöön. Tähän tavoitteeseen vastaa osaltaan laadukas taide, joka on olennaisena osana […]

Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2024

Ero luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Janne Rannalle vapautuksen elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen. Palveluverkon periaatteet Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat periaatteet, joiden avulla laaditaan kasvun ja oppimisen palveluiden palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma. Periaate 1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä. Suunnitelmallisella palveluverkon suunnittelulla ja joustavalla aluejaolla ehkäistään […]