Siirry sisältöön

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Selaa kategorian mukaan

Vedenjakelukatkos Rintamamiehentiellä 26.1.

Porvoon vesi suorittaa johtotöitä Rintamamiehentien ja Veteraanintien risteyksen kohdalla. Vedenjakelukatkos on odotettavissa 26.1. klo 9–16. Pyydämme asiakkaita ottamaan vettä talteen ennen kuin työ alkaa. Porvoon vesi tuo myös vesisäiliön Veteraanintielle mistä asiakkaat voi hakea vettä omilla astioilla. Työ liittyy Veteraanintien vesihuoltoverkoston saneeraukseen. Johtotyön seurauksena voi esiintyä veden laatuhäiriöitä (ruosteista ja sameaa vettä, ilmaa vesijohdossa) parin […]

Parannamme vesihuoltoverkostoa Veteraanintiellä

Porvoon vesi saneeraa vesihuoltoverkostoa Veteraanintiellä, kaivutyöt alkavat viikolla 4. Alueella saneerataan vesi- ja jätevesiverkostoa. Samassa yhteydessä rakennetaan kadulle hulevesiverkosto. Työ aiheuttaa väliaikaisia liikennejärjestelyjä alueella. Veteraanintie suljetaan yleiseltä liikenteeltä välillä Rintamamiehentie-Partiomiehentie. Tonteille ajo on sallittu. Kevytliikenne ohjataan työmaan ohi Gammelbackantien kautta. Työ arvioidaan valmistuvan loppukeväällä / alkukesällä. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 17.1.2023

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kevätlaaksonniityn energiatehokkaan asemakaavan Kevätlaaksonniityn asemakaava on jatkoa Skaftkärrin ekologisen ja energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Kaava luo edellytykset monipuoliselle rakenteelle, sillä kaava-alueelle on mahdollista rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee kaksi kerrostalotonttia, jotka mahdollistavat neljän kerrostalon rakentamisen kohteelle. Omakotitontteja on kohteelle suunniteltu noin 40 kappaletta ja näistä 15 on kooltaan pieniä minitaloja. […]

Porvoon vesi saneeraa jätevesikaivoja Hinthaarassa

Porvoon veden toimeksiannosta aloitetaan tämän viikon aikana jätevesikaivojen saneeraustyö Hinthaarassa. Työn suorittaa Sujutek Oy. Alueen jätevesikaivot tiivistetään asentamalla uudet muoviset kaivot vanhojen betonikaivojen sisään. Toimenpiteellä pyritään varmistamaan, ettei hulevesiä pääse jätevesiverkostoon. Alue missä kyseisiä töitä tehdään, näkyy kartalla. Työ saattaa aiheuttaa lyhyitä väliaikaisia muutoksia liikenteessä aina siinä kohtaa missä asennusryhmä on. Koko työ kestää arviolta […]

Sateiden ja sulamisvesien takia ylivuodot Hermanninsaaresta ja pumppaamoilta ovat mahdollisia

Sateista ja sulamisvesistä johtuen ylivuodot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolta ja jätevedenpumppaamoilta ovat mahdollisia viikonlopun aikana. Osassa pumppaamoissa ylivuotoraja on lähellä ja ainakin Tarkkisten pumppaamosta (Pumpputiellä) on hulevedellä laimennettua jätevettä vuotanut yli. Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä talviuimista Koddervikenissä ja pumppaamoiden läheisyydessä. Tieto mahdollisista ylivuodoista ja määristä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, kun ne ovat saatavilla. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen […]

Vanhan Helsingintien vesihuoltotyö aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Porvoon vesi uusii entisen Mätäjärven kaatopaikan ohi kulkevan päävesijohdon Vanhan Helsingintien varrella. Rakennustyöt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ajoneuvoliikenteelle. Työ tehdään kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 liikennejärjestelyt alkavat viikolla 4. Vaihe 1 Vesihuoltotyö poistaa toisen ajokaistan Vanhalta Helsingintieltä ja ajoyhteyden Johannisbergintielle. Liikenne työmaan ohi ohjataan liikennevaloin. Työ ei aiheuta haittaa kevytliikenteelle. Ajoyhteys Johannisbergintielle Ratakadun kautta. Vaihe 1 kestää […]