Siirry sisältöön

Haikkoontien vesihuoltosaneeraus aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Porvoon vesi aloitti Haikkoontien saneeraustyöt huhtikuussa 2022. Saneeraustyöt ovat edenneet entisen Östra Nylands yrkesskolan asti. Saneeraustyöt jatkuvat siitä pohjoissuuntaan. Joulukuun alussa työalue laajenee, kun toinen työryhmä aloittaa saneeraustyöt Haikkoonlammentien kohdalta ja etenee siitä eteläsuuntaan. Saneeraustyö aiheuttaa kapenevia ajoväyliä työalueiden kohdalla. Myös kevytliikenne joudutaan ohjaamaan kiertoreittiä. Kevyenliikenteen kiertotiet ohjataan tilapäisillä liikennemerkeillä työmaan ohi. Paikoitellen joudutaan louhimaan. […]

Porvoon vesi on ottanut käyttöön uuden vedenmyyntiaseman Porvoossa

Porvoon vesi on ottanut käyttöön uuden vedenmyyntiaseman. Vedenmyyntiasema sijaitsee Tolkkistentien ja Hamarintien risteyksen kohdalla Porvoon veden jätevesipumppaamon vieressä. Yritykset ovat tähän asti voineet ottaa vettä Mestarintiellä sijaitsevasta isosta seinävesipostista. Mestarintien iso seinävesiposti tullaan sulkemaan yleiseltä käytöltä 31.12.2022. Tämän jälkeen yritykset on haettava vesi uudesta vedenmyyntiasemasta. Jotta vedenmyyntiasemaa voi käyttää on ensin haettava avainkortti sekä avain […]

Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakentamistyöt alkavat

Porvoon veden johtokunta valitsi Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakennusurakoitsijaksi kesäkuun kokouksessaan Lännen Alituspalvelu Oy:n. Urakkasopimus Porvoon veden ja Lännen Alituspalvelu Oy:n välillä on allekirjoitettu heinäkuussa. Johtojen rakennustyöt aloitetaan Saksala-Suomenkylä väliseltä linjaosuudelta joulukuun 2022 / tammikuun 2023 aikana Saksalan laitosalueelta lähtien ja helmikuussa 2023 Suomenkylä-Linnamäki välisellä osuudella. Rakentamistyö kestää vuoden 2023 […]

Sähkökatkot vaikuttavat myös vesihuoltoon

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakaveden pumppaukseen kaivoista, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jäteveden puhdistusprosesseissa jätevedenpuhdistamolla. Miten sähkökatko vaikuttaa vesihuoltopalveluun? Talousveden käsittely jatkuu varavoiman avulla tai vedenkäsittely ja […]