Siirry sisältöön

Kategoria: Kaavoitus

Selaa kategorian mukaan

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 17.1.2023

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kevätlaaksonniityn energiatehokkaan asemakaavan Kevätlaaksonniityn asemakaava on jatkoa Skaftkärrin ekologisen ja energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Kaava luo edellytykset monipuoliselle rakenteelle, sillä kaava-alueelle on mahdollista rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee kaksi kerrostalotonttia, jotka mahdollistavat neljän kerrostalon rakentamisen kohteelle. Omakotitontteja on kohteelle suunniteltu noin 40 kappaletta ja näistä 15 on kooltaan pieniä minitaloja. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia. Asian käsittelyMika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 22.11.2022

Maaseutuelinkeinojen rahastosta jaettiin yhdistyksille merkittävä summa rahaa Maaseutuelinkeinojen rahaston tausta on Porvoon maalaiskunnassa ja tarkemmin sen kunnanvaltuuston laatimassa päätöksessä 14.5.1992. Tämän päätöksen mukaan maaseutuelinkeinojen rahaston säännöissä kirjataan, että rahaston tuotosta tullaan jakamaan 90 prosenttia vuosittain avustusta hakeville seuroilla suhteessa niiden jäsenmääriin. Tänä vuonna avustusta jaetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti seuraaville yhdistyksille: Borgå Sockens lantmannagille rf (411 […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 1.11.2022

Hamarin venesataman talvisäilytysalue poistuu talvikaudesta 2023–2024 lähtien Kuluvan vuoden maaliskuun 26. päivä kuntatekniikkapäällikkö teki viranhaltijapäätöksen Hamarin pienvenesataman talvisäilytysalueen poistamisesta. Tästä päätöksestä tehtiin kuitenkin neljä oikaisuvaatimusta, jotka hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa menettelytapavirheen vuoksi 16.8.2022. Virhe johtui siitä, että asianosaisille ei ollut varattu mahdollisuutta lausua mielipidettään asiasta. Uusi kuuleminen tuottikin tuloksia ja kaupungille saapui vastine kuudelta venepaikan haltijalta. Kuulemisen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.10.2022

Tulevaisuudessa Veckjärven leirintäalue tarjoaa laadukkaita palveluita Porvooseen saapuville Porvoon kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 20.9.2010, että kaupungin leirintäalue siirretään Kokonniemestä Veckjärven alueelle. Samalla päätettiin, että leirintäalue toteutetaan yksityisellä toimintamallilla, johon sisältyy alueen toteuttaminen. Alueen kaavoitusta ja kehittämistä varten laadittiin kesän 2022 aikana ajantasainen selvitys. Veckjärven leirintäalueen visioksi selvityksessä kiteytyi seuraava: Vanhassa kulttuurimaisemassa sijaitseva leirintäalue tarjoaa laadukkaat palvelut […]