Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.11.2023

Lautakunta esitti Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä Lautakunta hyväksyi Puistokatu I -asemakaavaehdotuksen vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaava-asiakirjoihin tehdyt tarkistukset. Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa. Muistutusten ja lausuntojen takia asemakaavakarttaan ei tehty muutoksia, mutta kaavan yleisiä määräyksiin tehtiin pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia. Nämä […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 31.10.2023

Lautakunta jätti Jokilaakson koulun vanhan koulutalon purkuluvan pöydälle Käsittelyn aikana Pehr Sveholm teki palautusehdotuksen, joka keskustelun jälkeen vedettiin pois käsittelystä. Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kuntalaisaloitteessa toivottiin liikenteen sujuvoittamista Ylä-Haikkoontielle Kaupunkikehityslautakunta antoi kokouksessaan vastauksen kuntalaisaloitteiseen, jossa esitettiin Ylä-Haikkoontielle kadunvarsipysäköinnin sijaan pysäköintitaskuja tai erillistä pysäköintitilaa liikenteen sujuvoittamiseksi. Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään oli saapunut useita Ylä-Haikkoontien liikenneolosuhteisiin […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 10.10.2023

Lautakunta antoi lausunnon Massax Oy:n murskaamoalueen lupiin liittyen Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aines- ja ympäristölupiin liittyen. Lausunnossaan lautakunta otti kantaa erityisesti maankäyttöön, kaavoitukseen sekä mahdolliseen kaavoitukselle aiheutuvaan haittaan liittyviin asianhaaroihin. Kaupunkikehityslautakunnan näkemyksen mukaan Massax Oy:n täydennetty hakemus ei kaikilta osin ota riittävästi huomioon Korkeimman […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.9.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin. Asian käsittelyEsittelijän kokousasian käsittelyn alussa antama muutettu päätösehdotus: Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha. Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan […]