Siirry sisältöön

Ilmoitus suunnittelun vireilläolosta

Seuraavien kohteiden suunnittelu on käynnissä: Kohteiden suunnittelun vireilläoloaika on 28.2.–6.3.2024. Tänä aikana kuntalaisilla on mahdollisuus MRA 30 §:n mukaan esittää suunnittelukohteisiin liittyvät huomionsa kirjallisesti kaupunki-infralle palvelupiste Kompassin kautta, Rihkamatori B, 06100 Porvoo (avoinna: ma–pe klo 9–15) tai kirjaamo@porvoo.fi (viestin otsikkoon: Vireillä / ”suunnittelukohteen nimi”). Suunnittelukohteiden tarkemmat kuvaukset ovat katsottavissa vireilläolon ajan palvelupiste Kompassissa sekä kaupungin […]

Asemakaavaluonnos nähtävänä, AK 551 Tarmolan taukopysäkki

AK 551 Tarmolan taukopysäkki Asemakaavan muutoksella tavoitteena on mahdollistaa linja-autoliikenteen taukopysäkki Tarmolaan. Taukopysäkin toiminnaksi on ajateltu sähköbussien latauspaikan lisäksi taukopaikkaa sosiaalitiloineen.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 28.2.–28.3.2024. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 […]

Ympäristösuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 16.2. – 24.3.2024

Dnro 326/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. HakijaHF Helicopters Oy AsiaPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 13.2.2024 tekemällään päätöksellä nro 6/2024 (diaarinumero 326/11.01.03/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla HF Helicopters Oy:lle Hamarin sataman helikopterilennätystä 24.2.2024 koskevat määräykset. Julkipantu                        16.2. – 24.3.2024

  • 1
  • 2