Siirry sisältöön

Ympäristösuojelun päätöskuulutus 14.6. – 21.7.2024

Dnro 1577/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. HakijaTirmon Saaristokeskus Oy Päätöksen pääasiallinen sisältöPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 13.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 13/2024 (diaarinumero 1577/11.01.03/2024) anta-nut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tirmon Saaristokeskus Oy:lle osoitteessa Tirmontie 611 järjestettäviä musiikkitapahtumia koskevat mää-räykset. Päätös koskee välillä 21.6.-24.8.2024 järjestettäviä tapahtumia. Julkipantu                        14.6. – […]

Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta (Hausjärvi–Sipoo) koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fingrid Oyj on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee 400 kilovoltin voimajohtohanketta Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle. Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito Uudenmaan ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen tiedoksi julkisellakuulutuksella. Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 13.6.2024–12.8.2024: Julkipantu 13.6.–12.8.2024

Kaupunginjohtajan viran palkkaus ja johtajasopimus

Porvoon kaupunginhallituksen päätös 3.6.2024 § 174 Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupunginjohtajan johtajasopimuksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti ja päätti, että Jani Pitkäniemen kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 13 472 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaupunginjohtajalla on matkapuhelinetu 20 euroa kuukaudessa. Johtajasopimus astuu voimaan, kun kaupunginhallitus päätös on lainvoimainen ja kaupunginjohtaja on allekirjoittanut sen. Puheenjohtajan esitys voitti äänestyksessä Elin Blomqvist-Valtosen […]

Myönnetyt luvat ja päätökset 29.5.2024

Pöytäkirja rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien sekä LVI-tarkastajan tekemistä päätöksistä 29.5.2024 on nähtävillä internetissä osoitteessa; www.porvoo.fi. Lisätietoja saa tarvittaessa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta rakennusvalvonta@porvoo.fi tai olemalla puhelimitse/sähköpostitse yhteydessä alueen rakennustarkastajaan. Julkipantu                        31.5. – 17.6.2024