Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun päätöskuulutus 15.2. – 23.3.2024

Dnro 324/11.01.00/2024 Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan rauettamisesta Hakija Ympäristönsuojelu Asia Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 13.2.2024 tekemällään päätöksellä nro 5/2024 (diaarinumero 324/11.01.00/2024) rauettanut Bookwell Oy:lle 21.12.2011 myönnetyn ympäristöluvan, koskien graafista tuotantoa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta. Kirjapaino sijaitsi […]

Ympäristönsuojelun päätöskuulutus 2.2. – 8.3.2024

Dnro 59/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta HakijaLouhintahiekka Oy AsiaPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 30.1.2024 tekemällään päätöksellä nro 1/2024 (diaarinumero 59/11.01.03/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Louhintahiekka Oy:lle Kuninkaanportin Ratsumestarinkadulla suoritettavaa louhintaa, murskausta ja kiven rikotusta koskevat määräykset. Päätös koskee 9.2.2024-31.7.2024 suoritettavaa työtä. Julkipantu                        2.2. – 8.3.2024