Siirry sisältöön

Kuulutus koskien Destia Oy:n yhteislupapäätöstä (28.4.2020 § 49) koskevaa muutoshakemusta

Dnro 882/11.01.01/2022 Destia Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen hakemuksen koskien kuormausten ja kuljetusten sekä muualta tuodun kiviaineksen vastaanottamisen sallimisesta myös lauantaisin klo 7-18 Kurkisuon maa-ainesalueella. Lisäksi Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja […]

Rudus Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus

Dnro 3536/11.01.00/2022 AsiaRudus Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien louheen vastaanottoa ja kiviaineksen murskausta Kulloon kylässä kiinteistöillä Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128 ja Apelsinen RN:o 638–440–1–129. Lupahakemus koskee uutta toimintaa.     HakijaRudus Oy, Karvaamokuja 2a, 00381 Helsinki KuulutusLiite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 […]

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 8.3. – 14.4.2023

HakijaMarvea Oy Päätöksen pääasiallinen sisältöPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 6.3.2023 tekemällään päätöksellä nro 4/2023 (diaarinumero 628/2023) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Marvea Oy:lle osoitteessa Rajakallionrinne 4 suoritettavaa maalämpökaivojen porausta koskevat määräykset. Päätös koskee 7.3.-24.3.2023 suoritettavaa poraustyötä. ViranhaltijapäätösPäätöskuulutus Julkipantu                        8.3. – 14.4.2023