Siirry sisältöön

TE24-uudistuksen valmistelu Porvoon alueella

Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat ovat solmineet aiesopimuksen yhteisen työllisyysalueen valmistelusta. Sopimus liittyy TE24-uudistukseen, jossa vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1. tammikuuta 2025.

TE-palveluiden järjestämistä koskeva ensimmäinen sopimusluonnos valmistui 6.6.2023. Kuntien ja kaupunkien kommenttien pohjalta tehty uusi sopimusluonnos on valmistunut 23.8.  Porvoon kaupunginhallitus käsitteli päivitettyä sopimuskuntien ja -kaupunkien välistä sopimusluonnosta TE-palvelujen järjestämisestä maanantaina 28. elokuuta.

Sopimusluonnokseen tehtiin vielä täsmennyksiä ja muutoksia sopijakuntien kanssa käytyjen viime hetken neuvottelujen perusteella. Muutokset koskevat TE-lautakunnan varapuheenjohtajan nimittämistä, menettelyä talousarviota laadittaessa sekä muiden kuntien mahdollisuutta tarkastella TE-asioiden hallintoa ja kirjanpitoa.

Sopimusluonnoksen mukaan itäisen Uudenmaan kaupungit ja kunnat muodostaisivat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Porvoon kaupunki toimisi kuntalain mukaisena vastuukuntana.

Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat solmivat aiesopimuksen yhteisen työllisyysalueen valmistelusta maaliskuussa 2023. Porvoon kaupunginhallitus lähetti TE-palveluiden järjestämistä koskevan sopimusluonnoksen käsiteltäväksi valmistelutyössä mukana oleville kunnille kesäkuun alussa. Kunnat ovat esittäneet muutoksia sopimusluonnokseen, ja sopimusluonnosta on nyt päivitetty muutosehdotusten perusteella.

Kuntien ja kaupunkien valtuustojen tulisi hyväksyä sopimus viimeistään syksyllä. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

Porvoon kaupungilla on työvoimapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain nojalla mahdollisuus järjestää työvoima- ja yrityspalvelut itsenäisesti asukkailleen, koska työvoiman määrä alueella on yli 20 000 henkeä.

Muut lähialueen kunnat ja kaupungit eivät lain nojalla voi itsenäisesti järjestää TE-palveluja, ja siksi kaupungit ja kunnat ovat selvittäneet yhtenä toteutusmahdollisuutena mahdollisuutta muodostaa yhteinen työllisyysalue.

Valmisteluaineistoa

Lisätietoa