Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen lähettää sopimusluonnoksen hyväksyttäväksi muille luonnoksen osapuolina oleville kunnille sekä Porvoon kaupunginvaltuustolle kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sopimukseen voidaan tehdä ennen sen allekirjoittamista sellaisia teknisiä korjauksia ja tarkennuksia, joilla ei muuteta sopimuksen tarkoitusta. Mahdolliset tekniset muutokset ja niiden perusteet selvitetään osapuolina olevien kuntien kunnanhallituksille ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Sopimusluonnokseen on tehty täsmennyksiä ja muutoksia sopijakuntien kanssa käytyjen viime hetken neuvottelujen perusteella. Muutokset koskevat TE-lautakunnan varapuheenjohtajan nimittämistä, menettelyä talousarviota laadittaessa sekä muiden kuntien mahdollisuutta tarkastella TE-asioiden hallintoa ja kirjanpitoa.

Asian käsittelyn aikana Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 (Marianne Korpi, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Nina Uski, Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 5 (Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Johan Söderberg).

Tämän jälkeen Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että sopimusluonnos hylätään. Kaupunginhallitus päätti äänin 8 (Marianne Korpi, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Nina Uski Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 5 (Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Johan Söderberg) hyväksyä sopimusluonnoksen.

Valmisteluaikataulun mukaisesti yhteistoimintasopimusta on tarkoitus käsitellä muissa kunnissa syys-lokakuussa ja Porvoon kaupunginvaltuustossa 25. lokakuuta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.