Siirry sisältöön

Uusi, päivitetty sopimusehdotus TE-palvelujen järjestämisestä hyväksyttäväksi

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee päivitettyä sopimuskuntien ja -kaupunkien välistä sopimusluonnosta TE-palvelujen järjestämisestä maanantaina 28. elokuuta. Sopimusluonnoksen mukaan itäisen Uudenmaan kaupungit ja kunnat muodostaisivat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Porvoon kaupunki toimisi kuntalain mukaisena vastuukuntana.

Porvoon kaupungin tunnus.

Esitys on, että Porvoon kaupunki osaltaan hyväksyy sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen sopimusluonnokseen tehdyillä muokkauksilla ja lisäyksillä ja lähettää sen muille kunnille hyväksyttäväksi.

Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat solmivat aiesopimuksen yhteisen työllisyysalueen valmistelusta maaliskuussa 2023. Porvoon kaupunginhallitus lähetti TE-palveluiden järjestämistä koskevan sopimusluonnoksen käsiteltäväksi valmistelutyössä mukana oleville kunnille kesäkuun alussa. Kunnat ovat esittäneet muutoksia sopimusluonnokseen, ja sopimusluonnosta on nyt päivitetty muutosehdotusten perusteella.

Jaoston sijaan lautakunta

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kuntien yhteiseksi toimielimeksi voidaan perustaa erillinen lautakunta aiemmin esitetyn elinvoimalautakunnan TE-jaoston sijaan. Yhteistoimintasopimusta on myös selkeytetty vastuukunnan eli Porvoon kaupungin hallintosäännön muutosten osalta: ”Siltä osin kuin hallintosäännön muutokset koskevat sopimuksen sisältöä, vastuukunta tiedottaa sopijakuntia ennen muutosta ja mikäli hallintosääntöön tehtävät muutokset vaikuttavat sopimuksen sisältöön, neuvotellaan sopimus uudestaan sopijakuntien kesken.”

Kuntien yhteisen toimielimen päätöksiin kohdistuva otto-oikeus ja kuntien äänivaltakerroin on sen sijaan perusteltua säilyttää alkuperäisen ehdotuksen mukaisina.

– Otto-oikeus on ehdotuksessamme kuntalain mukainen ja äänivaltakerroin on oikeudenmukainen, sillä se perustuu kuntien asukaslukuun. Äänivaltakerrointa päivitetään vuosittain asukasluvun perusteella. Porvoon asukasluku on tällä hetkellä yli 50 prosenttia alueen asukasluvusta, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz Porvoon kaupungilta.

Alueellinen kehittämisryhmä edistämään yhteistyötä ja lisäämään luottamusta

Yhteistyön edistämiseksi ja sopimuskuntien välisen luottamuksen vahvistamiseksi ehdotetaan, että yhteistoimintasopimukseen lisätään kokonaan uusi alueellista kehittämisryhmää koskeva kohta. Viranhaltijoista ja toimihenkilöistä koostuva kehittämisryhmä seuraa yhteistoimintasopimuksen ja siihen liittyvien kustannusten toteutumista, käsittelee osapuolien esille tuomia asioita ja pyrkii muodostamaan sopijakuntien yhteisen näkemyksen valmistelun tueksi muun muassa talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnassa ja toiminnan kehittämisessä.
Kustannustenjaon periaatteisiin on tehty lisäyksiä kustannustenjaon oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden osoittamiseksi. Lisäksi on tarkennettu, että sopimus koskee ainoastaan lakisääteisiä TE-palveluita, ja muiden paikallisten elinvoimapalveluiden osalta kunnat tekevät itsenäiset ratkaisunsa.

– Kuntien käsittelykierrokselta tullutta ehdotusta palveluiden tuotteistamista ja palvelukohtaista hinnoittelusta emme pidä järkevänä alueellisen yhdenvertaisuuden, työvoiman tehokkaan tuottamisen tai järkevän taloussuunnittelun näkökulmasta, von Schoultz toteaa.

Valmisteluaikataulun mukaisesti yhteistoimintasopimusta on tarkoitus käsitellä Porvoon kaupunginvaltuustossa 25. lokakuuta ja muissa kunnissa syys-lokakuussa. Työ- ja elinkeinoministeriölle tulee yhteistoimintasopimuksen lisäksi ilmoittaa 31.10.2023 mennessä suunnitelma palvelujen järjestämisestä ja niistä toimitiloista, joita työllisyysalue ei olisi ottamassa valtiolta vastaan.