Siirry sisältöön

Länsirannan hulevesityöt aiheuttavat tilapäisiä muutoksia liikenteessä 6.3. alkaen

Porvoon vesi parantaa länsirannan hulevesiverkoston toimivuutta rakentamalla uusi purkuputki jokeen. Purkuputki rakennetaan Kultalistankadun ja Taidetehtaan rantakadun risteyksestä jokeen, alla olevan kartan mukaisesti. Kartta Työmaa on nyt edennyt joesta katualueelle asti. Rakennettu purkuputki liitetään kadulla olevaan hulevesikaivoon. Työn takia katu suljetaan liikenteeltä kyseisessä kohdassa 6.3. alkaen. Katu on suljettu arviolta 2 viikkoa. Liikenteenohjaussuunnitelmaan voi tutustua alla […]

Ympäristönsuojelun päätöskuulutus 1.3. – 8.4.2024

Dnro 398/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Asia Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 27.2.2024 tekemällään päätöksellä nro 8/2024 (diaarinumero 398/11.01.03/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014)122 §:n nojalla Kokonniemen tapahtumakentällä järjestettävää melua aiheuttavaa tapahtumaa koskevat määräykset. Päätös koskee 12.7.–13.7.2024 järjestettäviä Porvoon viinijuhlia sekä niihin liittyvää äänentoistolaitteistojen testausta 10.7.–13.7.2024. Julkipantu                        1.3. – 8.4.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 29.2.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi. Palveluverkon periaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:“Lautakunta katsoo, että sekä jaostojen että lautakunnan tulee saada prosessin aikana tietoja asian edistymisestä sekä että heiltä pyydetään lausuntoja prosessin aikana. Kasvun ja oppimisen toimiala on toimialoista se, joka järjestää toimintaa tiloissa. Lautakunta haluaa […]

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmavaihtoehdot lausunnoille

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4. maaliskuuta Kokonniemi-hankkeen suunnitelmavaihtoehtoja. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään niin, että hankesuunnitelmaa valmisteleva yhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy valmistelee neljä uutta vaihtoehtoa hankkeen toteutuslaajuudelle. Kahdessa vaihtoehdossa investoinnin kokonaistaso olisi korkeintaan 50 miljoonaa euroa ja kahdessa korkeintaan 40 miljoonaa euroa.

Ilmoitus suunnittelun vireilläolosta

Seuraavien kohteiden suunnittelu on käynnissä: Kohteiden suunnittelun vireilläoloaika on 28.2.–6.3.2024. Tänä aikana kuntalaisilla on mahdollisuus MRA 30 §:n mukaan esittää suunnittelukohteisiin liittyvät huomionsa kirjallisesti kaupunki-infralle palvelupiste Kompassin kautta, Rihkamatori B, 06100 Porvoo (avoinna: ma–pe klo 9–15) tai kirjaamo@porvoo.fi (viestin otsikkoon: Vireillä / ”suunnittelukohteen nimi”). Suunnittelukohteiden tarkemmat kuvaukset ovat katsottavissa vireilläolon ajan palvelupiste Kompassissa sekä kaupungin […]