Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2023

Ympäristöterveysjaosto vahvisti Sannäsin kartanon, palvelutalo Esplanadin, Omenamäen palvelutalon ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaiden valvontatutkimusohjelmat sekä Porvoon veden ja Myrskylän kunnan vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelmat vuosille 2023-2027. Lisäksi jaosto hyväksyi Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman ja vahvisti talousveden valvontatutkimusohjelman. Ympäristöterveysjaoston antoi seuraavat lausunnot: Jaosto äänesti Pukaron metsästysseuraan ampumarataa koskevan lausunnon sisällöstä ja muutettu ehdotus hyväksyttiin äänin 6,72–3,27. Muut […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.3.2023

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Linda Sundelinille vapautuksen ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenyydestä ja valita Brita Andersson jäseneksi hänen tilalleen. Valtuusto valitsi Brita Anderssonin myös jaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Krista Hummastenniemelle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja valita Sirpa Hanskan jäseneksi hänen tilalleen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja […]

Paineviemärivuoto Haikkoossa 28.3 – päivitys eilen julkaistuun tiedotteeseen

Eilen Hamarin pumppaamon ja Hermanninsaaren puhdistamon välillä olevassa paineviemärissä todetun vuodon korjaustyöt ovat käynnissä. Töiden jälkeen tullaan ranta-alue ennallistamaan. Vuotokohta sijaitsee n.  20 m entisen Östra Nylands Yrkesskolan koulutontin rannasta. Pumppaamojohto saatiin otettua eilen pois käytöstä ohjaamalla jätevedet Hamarin pumppaamosta Kokonniemestä tulevaan pumppaamojohtoon. Porvoon vesi on sopinut ensimmäisistä merivedennäytteenotoista ja laboratorioanalyyseistä alueelta ja näytteenottoa jatketaan […]