Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 16.5.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 16.5.2024 kaupungintalolla. Google for Education -pilotti suomenkielisessä perusopetuksessa lukuvuonna 2024–2024 Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi, että syksystä 2024 alkaen Hamarin koulu ja Jokilaakson koulu osallistuvat Porvoon kaupungin Google for Education -pilottiin. Suomenkielisessä perusopetuksessa on selvitetty nykyisten ICT-ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta osana talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman edellyttämiä toimenpiteitä. Osana selvitystä tutkittiin Google for Education -palveluiden mahdollisuuksia Porvoon […]

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 18.4.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 18.4.2024 Huhtisen koulussa. Sopimus Myrskylän kunnan yläluokkien oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Porvoon kaupungissa Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi, että syksystä 2024 alkaen Porvoon kaupunki järjestää Myrskylän kunnan yläkoululaisten perusopetuksen. Porvoon kaupunki saa oppilaiden määrän mukaan määräytyvän kotikuntakorvauksen Myrskylän kunnan sijaan. Myrskylästä tulevien oppilaiden ensisijainen lähikoulu on Linnajoen koulu. Oppilaiden koulukuljetus järjestetään samoja periaatteita noudattaen kuin […]

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 21.3.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 21.3.2024 Ilolan koulussa. Huoltajakyselyn 2024 tulokset Suomenkieliset perusopetuspalvelut teettivät laatusuunnitelman mukaisen huoltajakyselyn keväällä 2024. Huoltajakysely oli jaettu kolmeen teemaan, jotka olivat kouluyhteisön hyvinvointi, laadukas oppiminen sekä osallisuus ja yhteistyö. Perusopetuspalvelut saivat huoltajilta väittämistä kokonaiskeskiarvoksi 3,4, kun maksimipistemäärä oli 4. Eniten tyytyväisyyttä huoltajat ilmaisivat kodin ja koulun yhteistyöhön sekä lapsen saamaan tukeen ja […]