Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 7.5.2024

Kartläggning av elev- och studerandevårdstjänster på svenskspråkiga utbildningssektionens möte Elev-och studerandevårdstjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande på andra stadiet. Elev- och studerandevården ska ordnas som systematiskt samarbete mellan undervisningsväsendet och välfärdsområdet. Personalen inom elev- och studerandevårdstjänsterna arbetar i Östra Nylands välfärdsområdes tjänst och skolornas personal […]