Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenförsörjningsnätet i Mosskärrsvägen

Borgå vatten bygger nya huvudvattenledningar mellan Borgbacken och Finnby vattentäkter och Saxby vattenreningsverk och renoverar samtidigt det befintliga vattenförsörjningsnätet på Mosskärrsvägen. Schaktningsarbetet har påbörjats. Byggandet av huvudvattenledningarna är en del av Saxby anläggningsutbyggnadsprojekt, som ska säkra vattenförsörjningen för Borgåborna långt in i framtiden, åtminstone fram till slutet av 2030-talet. Samtidigt är det vettigt att renovera […]

Borgå vatten inleder samarbete med Lowell

Borgå vatten och Lowell Finland OY inleder samarbete på hösten 2023. Lowell sköter betalningsövervaknings- och indrivningstjänster för Borgå vatten. Syftet med tjänsten är att göra indrivningsprocessen enklare och erbjuda nya elektriska kanaler och längre kundbetjäningstider, ifall betalande av räkningen stöter på utmaningar. Räkningarna för vattentjänsterna kommer också i framtiden från Borgå vatten, men efter att […]

Ledningsarbeten vid korsningen av Biskopsgatan och Stadshusgatan 13.9-15.9.

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid korsningen av Biskopsgatan och Stadshusgatan 13.9. kl. 9.00 – fredagen 15.9. kl. 8.00. Trafikdirigeringsplan vid korsningen av Biskopsgatan och Stadshusgatan Arbetet är anknutet till sanering av Biskopsgatans vattentjänstnät som man tidigare har informerat om. Arbetet i fråga meddelades då att görs under vecka 37, nu har tidtabellen preciserats. Vi förbättrar […]

Tillfälliga ändringar i lättrafiken vid Gammelbackavägen fr.o.m 11.9 – på området repareras ett läckage 12.9

Gammelbackavägens saneringsarbete är igång. Man har också påträffat ett läckage vid Gammelbackavägen. Reparationsarbetet orsakar ändringar i gång- och cykeltrafiken. Avsnittet som är stängt måste utvidgas fr.o.m. 11.9 för tre dagar. Gång- och cykeltrafiken dirigeras via Allévägen med skyltar. Gång- och cykelbanan avstängd samt omväg till 11.9 samt fr.o.m. 14.9 Gång- och cykelbanan stängd samt omväg […]

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan, nyhet 4.9.

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 36. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 6.9. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av […]

Vi förbättrar avloppsnätet vid Talldungevägen 30.8.

Borgå vatten sanerar avloppsnätet vid Talldungevägen. Avloppsnätsavsnittet som saneras är beläget på fastigheterna mellan Trappasvägen och Talldungevägen. Arbetet utförs genom schaktfria metoder med så kallad rörinfodring. Saneringsarbetet påbörjas 30.8 och beräknas ta 1-2 dagar. Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsröret en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med […]