Gå till innehåll

Kategori: Borgå vatten

Bläddra efter kategori

Underhållsarbeten i korsningen av Vårbergavägen och Alexandersgatan 7.6.

Borgå vatten utför underhållsarbeten vid korsningen av Vårbergavägen och Alexandersgatan 7.6. kl. 20-02. Man försöker utföra arbetet utan vattendistributionsavbrott. Ifall vattnet ändå måste stängas kan man se berörda området på kartan. Vi ber kunderna ta färdigt vatten i reserv före arbetet börjar. Vattentankar hämtas också för säkerhetsskull till Gördelmakaregatan 7 och Martavägen 1. Arbetet orsakar […]

Årsrapporten för samkontrollen av havsområdet utanför Borgå har publicerats som vanligt och finns tillgänglig på Borgå vattens webbplats

Tillståndet i havsområdet utanför Borgå och miljökonsekvenserna från avloppsvatten följs upp genom samkontroll av vattendragsbelastningen. I arbetet medverkar Borgå stads reningsverk på Hermansö, Neste Oyj, Borealis Polymers Oy, Ineos Composites Finland Oy, BEWI RAW Oy och Borgå energis kraftverk i Tolkis. Övervakningsarbetet har pågått ända sedan 1965 och om resultaten sammanställs årligen en rapport som […]

Borgå vatten fortsätter sanera luftningen på Hermansö

Förra sommaren sanerades luftningens första linje. Denna sommar är det andra linjens tur. Under saneringsarbetet byts luftningstallrikar ut samt man utför en del ändringar i rördragningar. Med dessa åtgärder effektiveras reningsresultatet ytterligare samt energianvändningen minskar. Reningsprocessen omfattar flera steg, bland annat försedimentering, luftning, eftersedimentering och skivfiltrering. Luftningen sker i mitten av processen. Saneringsarbetet är preliminärt […]

Avbrott i vattendistributionen på ett område vid Biskopsgatan och Alexandersgatan 23.5.

Vattenverket har påbörjat saneringsarbetet vid Biskopsgatan. Under saneringsarbetet måste vattenledningen stängas 23.5. under natten mellan måndag och tisdag kl. 22-6. Vattnet kopplas på tidigare om möjligt. Invånarna ombeds att ta vatten till vara innan arbetet börjar. Rent dricksvatten kan vid behov hämtas från vattenbehållare som placeras vid Brunnsgatan 21 och Biskopsgatan 24. Som följd av […]

Borgå vattens årsberättelse 2021 är nu publicerad

Borgå vattens årsberättelse 2021 är nu publicerad och hittas på våra hemsidor. Fjolåret var exceptionell även för vattentjänster, Corona pandemin drog ut samt den exceptionellt långa, regnlösa och varma sommarsäsongen inverkade på många olika sätt sammanfattar verkställande direktör Elina Antila i översikten: Direktörens översikt 2021 Fjolårets långa, torra och varma sommarsäsong ökade invånarnas och semsterfirares […]

Möjligt avbrott i vattendistributionen vid Haikovägen och Drivhusstigen 9.5.

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Haikovägen 9.5. Ett avbrott i vattendistributionen kan möjligtvis förekomma mellan klockan 9-11. Avbrottet berör cirka sex fastigheter. Till fastigheterna har man informerat skilt. Vi ber kunderna vid behov ta vatten till vara innan ledningsarbetet påbörjas. Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) […]

Saneringsarbetet på Biskopsgatan påbörjas, orsakar tillfälliga ändringar i fordonstrafiken

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Biskopsgatan på sträckan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan. Saneringsarbetet påbörjas vecka 19 då gatan stängs. Detta gatuavsnitt är stängt för fordonstrafik under hela saneringsarbetet. Under vecka 19 och 20 tar man bort asfalt samt kopplar anslutna fastigheter till ett temporärt vattenledningsnät ovan mark. Själva grävarbetet för nätsaneringen påbörjas vecka 21 i […]