Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten vid Vårbergavägen 20.5. – kan orsaka störningar i vattenkvaliteten på Velkala området

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid korsningen av Vårbergavägen och Buntmakaregatan på måndagen 20.5. mellan kl. 8-15. Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden, främst på Velakala området. Vi ber kunderna för säkerhetsskull ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. […]

Sanering av vattentjänstnät på Värdinnans väg fortskrider – orsakar tillfälliga ändringar i trafiken fr.o.m. 15.5.

Borgå vatten sanerar för tillfället vattentjänstnät vid Värdinnans väg. Nu när arbetet framskridit har man påträffat berg som måste brytas bort. Pga. arbetet stängs Värdinnans väg mellan Godsägarvägen – Kuskensväg. Omväg för fordonstrafik går via Godsägarvägen och Kuskens väg. Gång- och cykeltrafiken dirigeras via alternativa rutter via Kuskensväg och Grävens gränd samt via Torparens väg […]

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen fr.o.m. 29.4.

Vattentjänstsaneringsarbetet framskrider. Korsningen vid Skyttegatan och Vårbergvägen börjar vara klar. Till följande fortsätter saneringsarbetet vid Jägaregatans, Buntmakaregatans samt Gördelmakaregatans korsningar. Samtidigt tas en gammal gjutjärnsvattenledning (150mm) från 1958 ur bruk på Vårbergavägen. På denna ledning har det uppstått flera läckage under åren. För att försnabba arbetet samt att det går så smidigt som möjligt stängs […]

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen nattetid mellan 18.-19.4.

Velkala saneringsarbete framskrider på Skyttegatan över Vårbergavägen. Under arbetet måste Vårbergavägen stängas för trafik mellan Jägaregatan – Havsvindsvägen. Vägavsnittet stängs 18.4. kl. 22:45 och öppnas senast på morgonnatten 19.4. kl. 4:45. Saneringsarbetet utförs kvälls- / nattetid så inverkningen på trafiken är så liten som möjligt. Efter arbetet övergår man tillbaka till trafikdirigeringen som är i […]

Ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen – små ändringar i gång- och cykeltrafiken uppdaterad 12.4.

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen mellan Gamla Tavastehusvägen – allmänna toaletten. På området byggs ett vattentjänstnät på uppdrag av stadsinfra i Borgå. Små ändringar i gång- och cykeltrafiken enligt trafikdirigeringsplanerna. Arbetet är anknutet till renoveringsarbetet vid Mätäjärvi avstjälpningsplats. Då arbetet framskrider kommer man göra ändringar i nuvarande dirigeringen av gång- och cykeltrafiken samt […]

Bräddningar vid pumpstationer på grund av smältvatten 9.4.

Kortvariga bräddningar på grund av smältvatten inträffade under natten vid Borgå vattens avloppspumpstation i Tarkis. (Pumpvägen) Information om bräddningarna har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna. För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, […]

Utbyggnaden av vattenverket i Saxby och byggandet av vattentaget i Finnby samt vattenledningarna i anslutning till projektet framskrider

Röravsnitten mellan det nya vattenintaget i Finnby och Saxby har färdigställts. För tillfället utförs spolningar på råvattenledningen mellan Finnby och Saxby på Saxby anläggningsområde. Enligt den nuvarande uppskattningen kan vattnet från vattentaget i Finnby i slutet av april ledas till nya anläggningen Saxby 2 för att prov trycka nätverkets täthet och därefter för vattenproduktionens behov. […]

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen fr.o.m. 8.4.

Velkala saneringsarbete framskrider till Vårbergavägen nästa vecka. Arbetet på Vårbergavägen orsakar ändringar i trafiken fr.o.m. måndagen 8.4. Ändringar i fordonstrafiken Vårbergavägen är öppen för trafik men tillfälliga trafikljus installeras på bägge sidor av Skyttegatan på Vårbergavägen. Vid arbetsplatsen är endast en körfil i bruk som styrs med hjälp av trafikljus. För att trafiken skall ske […]